Skip to main content

Cabhair

Aimsigh tacaíocht le fadhbanna a bhaineann leis an soláthar uisce atá agat le seirbhísí fuíolluisce.

Cuardaigh ár rannán Cabhair

Seiceáil le haghaidh oibreacha áitiúla

Seiceáil ár léarscáil Seirbhíse agus Soláthair le fáil amach má tá oibreacha ar siúl gar duit.

Gach catagóir cúnta

Teagmhálaithe éigeandála

Icon

Déan tuairisciú ar thuile

Cuir glaoch ar 999/112 má tá tuile mór ann agus má tá beatha an duine i mbaol. Má cheapann tú gur príomhphíobán poiblí uisce atá mar chúis leis an tuile, abair linn é más é do thoil é

Icon

Déan tuairisciú ar thruailliú timpeallachta

Déan tuairisciú ar shéarach poiblí atá ag truailliú abhann nó limistéar uisce.

Icon

Déan tuairisciú ar fhadhb séaraigh

Déan tuairisciú ar thuile ó shéarach poiblí nó camras nochta i do réadmhaoin.

Icon

Déan tuairisciú ar bhac

Déan tuairisciú ar bhac féideartha i bpríomhphíobán uisce.

Cuir glaoch ar 1800 278 278 / Idirnáisiúnta +353 1 707 2828

Bíonn línte ar oscailt 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.

Déan teagmháil linn

Déan teagmháil dhíreach linn má theastaíonn cúnamh uait go fóill nó más mian leat fadhb a thuairisciú.

Labhair linn ar na meáin shóisialta

Icon

Seol tvuít chugainn ag @IWCare

Lean agus seol tvuít chuig @IWCare d'uasdátuithe ar na seirbhísí uisce agus ceisteanna a bhaineann le cúram custaiméirí.