Skip to main content

Ár ngealltanas do chustaiméirí

Trí Ghealltanas do Chustaiméirí Uisce Éireann cuidítear linn chun a chinntiú go ndéanaimid an méid lena bhfuil tú ag súil a shásamh gach uair a dhéanann tú cumarsáid linn. Foilsíodh roinnt doiciméad chun achoimre a thabhairt ar an bpróiseas cumarsáide sin.

Táimid tiomanta do sheirbhís shármhaith a chur ar fáil dar gcustaiméirí lena gcomhlíontar do riachtanais athraitheacha, agus na dúshláin atá os ár gcomhair á dtabhairt san áireamh maidir le córas uisce/fuíolluisce as dáta na hÉireann.

Beag beann ar fhoirm na cumarsáide a úsáidtear, éistfimid i gcónaí le do chuid aiseolais.

Cairt Custaiméirí Baile

Téarmaí agus Coinníollacha

Scéim um Chéad Deisiú Sceite

I ndoiciméad beartais Scéim um Chead Deisiú Sceite Uisce Éireann tugtar achoimre ar riarachán na scéime lena n-áirítear na critéir incháilitheachta agus an próiseas chun leas a bhaint as imscrúdú agus deisiú sceite saor in aisce. Rinne an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) an polasaí a fhaomhadh ar an 5 Lúnasa 2015.

Bainistíocht Teagmhais agus Práinnfhreagairt