Skip to main content

Gnó

Seirbhísí uisce agus fuíolluisce dár gcustaiméirí gnó.

Cláraigh le haghaidh foláirimh téacs Ghnó maidir le bristeacha

Tá foláirimh téacs á dtairiscint againn anois do Ghnólachtaí, agus nuashonruithe luachmhara á gcur ar fáil maidir le bristeacha i do cheantar féin, ionas gur féidir leat coinneáil ar an eolas agus pleanáil ar aghaidh.

Eisilteach Trádála

Is eisilteach trádála é aon dramhaíl leachtach (seachas fuíolluisce tí agus uisce stoirme) a sceitheann ó áitreabh gnóthais go dtí na séaraigh phoiblí. Ní mór Ceadúnas Eisilteach Trádála a bheith agat chun eisilteach trádála a sceitheadh chuig an séarach.

Táillí gnó

Tháinig creat gearrtha táillí nua do Ghnólachtaí i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair 2021.

Caomhnú uisce ag gnólachtaí

Faigh amach conas is féidir le do ghnólacht uisce a chaomhnú agus bheith ina mhaoirseoir uisce. Ár soláthar uisce a chosaint agus do chostais a laghdú.

Clár Oiliúna um Maoirseacht Uisce

Deimhniú Nua Uisce Éireann i nDea-chleachtas Idirnáisiúnta maidir le Maoirseacht Uisce. Clárú ar oscailt anois do Chustaiméirí Gnó Uisce Éireann.

Ceisteanna Gnó

Roghanna teagmhála do chustaiméirí gnó Uisce Éireann.