Skip to main content

Sceití

Foghlaim conas seiceáil an bhfuil sceitheadh ann agus faigh amach conas atáimid ag deisiú sceití i dtithe ar fud na hÉireann

Seiceáil an bhfuil sceití ann

Déantar caillteanas uisce a laghdú trí sceití a dheisiú agus is féidir fadhbanna amhail brú uisce laghdaithe a chosc dá bharr sin. Faigh amach conas seiceáil an bhfuil sceitheadh i do theach cónaithe.

An Clár Laghdaithe Sceite

Táimid ag dul i ngleic leis an méid uisce a chailltear trí phíobáin atá ag dul in aois agus cinn atá ag sceitheadh a dheisiú nó a athsholáthar ar fud gach contae agus is tríd ár gclár náisiúnta oibreacha a dhéantar é sin.

Inis dúinn má tá sceitheadh agat

Má thugann tú sceitheadh faoi deara i réadmhaoin phoiblí, cuir fios orainn trí úsáid a bhaint as ár bhfoirm ar líne atá éasca a úsáid agus déanfaimid é a sheiceáil.

Deisiúcháin trínár Scéim um Chéad Deisiú Sceite

Is í an Scéim um Chéad Deisiú Sceite ár scéim le haghaidh sceití a dheisiú i dtithe ar fud na hÉireann. Tá na deisiúcháin seo an-tábhachtach maidir leis an méid uisce a chaillimid gach bliain a laghdú.

Caomhnaigh uisce

Is acmhainn luachmhar é an t-uisce. Mura n-úsáidimid ach an méid uisce a theastaíonn uainn inár dtithe, beidh ár gcion á dhéanamh againn go léir maidir le soláthar uisce inbhuanaithe a fhorbairt do chách.