Skip to main content

Cóireáil agus tástáil

Déanann muid tástáil agus monatóireacht rialta ar gach soláthar poiblí uisce

Tástálacha ar uisce óil

Déantar tástáil ar shamplaí d'uisce óil le cinntiú go bhfuil cáilíocht an uisce sin ar chaighdeán inghlactha. Déanann muid tástáil agus monatóireacht rialta ar gach soláthar poiblí uisce.

Cóireáil uisce óil

Foinsíonn muid uisce ó fhoinsí talún nó uisce dromchla. Chun aon dochar a bhaint ón uisce le gur féidir é a ól agus a úsáid, cuireann muid trí phróiseas casta cóireála é.

Clóirín agus trihalomethanes

Is céim riachtanach í clóirín a chur leis an uisce óil chun é a dhíghalrú. Is toradh é an trihalomethanes (THMs) ar an bpróiseas seo.

science beaker with water and a dropper within

Monachlóraimíniú

Tugann an próiseas seo clóirín agus amóinia le chéile chun d'uisce óil a dhíghalrú. Tá sé tairbheach do sholáthair uisce a bhfuil líonraí fada píopaí iontu nó atá i mbaol trihalomethanes (THMs).