Skip to main content

Preasoifig

Má tá ceisteanna ag baill ó na meáin maidir le hUisce Éireann agus an obair a dhéanaimid, téigh i dteagmháil le preasoifig Uisce Éireann.

Téigh i dteagmháil lenár bPreasoifig trí cheann de na bealaí seo a leanas:

Glaoigh ar: +353 (0) 87 145 8896
Ríomhphost: press@water.ie

Bíonn preasráitis ar fáil ar ár rannán Nuacht.

Déan teagmháil linn

Líon isteach ár bhfoirm ar líne chun teagmháil a dhéanamh le fiosruithe ginearálta.