Tá na ceanglais maidir le fluairíd a chur i soláthairtí uisce phoiblí leagtha amach san Acht Sláinte 1960 (Soláthairtí Uisce a Fhluairídiú) agus na Rialacháin maidir le Soláthairtí Uisce a Fhluairídiú 2007 [I.R. Uimh. 42 de 2007].
Mar an údarás um sheirbhísí uisce, tá Uisce Éireann ag obair leis an FSS chun beartas an Stáit ar fhluairídiú a chur i bhfeidhm.

Chun staidéir agus faisnéis ghinearálta ar fhluairídiú a fháil, téigh chuig www.fluoridesandhealth.ie/

 

Back to the top