Agus é bunaithe faoi fhorálacha an Achta um Rialáil Leictreachais 1999, is é an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) an comhlacht neamhspleách atá freagrach as leithdháileadh ioncaim, pleananna caipitil agus leibhéal táillí uisce de chuid Uisce Éireann.
Beidh an CRU freagrach as costais uisce a chinneadh agus as a chinntiú go seachadtar éifeachtúlachtaí ionas go gcoinnítear an costas le seirbhís a sholáthar don tomhaltóir chomh híseal agus is féidir.
Cinnteoidh an CRU go bhfuil creat ann ionas go bhfuil na muirir uisce cothrom agus soiléir ina bhforfheidhmiú agus go bhfuil beartais i bhfeidhm le dul i ngleic le saincheisteanna inacmhainneachta.
Déanfaidh an CRU comhairliúchán poiblí mar chuid dá chuid sainchúram.
Níor comhaontaíodh dáta maidir le fógraí le haghaidh prionsabal rialála.

 

Back to the top