Achtaíodh an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.2) 2013 ar an 1 Eanáir 2014 agus ciallaíonn sé sin go bhfuil Uisce Éireann freagrach seirbhísí uisce anois. Beidh na hÚdaráis Áitiúla ag obair mar ghníomhaire le haghaidh Uisce Éireann ón 1 Eanáir 2014 ar aghaidh, áfach, agus mar sin is é d’Údarás Áitiúil a ndéanfaidh tú teagmháil leis fós maidir le fiosrúcháin a bhaineann le billeáil seirbhísí uisce, íocaíocht & seirbhís do chustaiméirí.

Back to the top