Ní bheidh Uimhreacha Iarratais ná uimhir PIN nua á gcur ar fáil againn, mar sin ní gá duit glaoch orainn chun ceann a iarraidh. Is féidir iarratas a dhéanamh leis an bpost nó ar an teileafón gach Uimhir Iarratais ná PIN a bheith agat.

Chun iarratas a dhéanamh leis an bpost nó ar an teileafón:

  • Leis an bpost: Íoslódáil agus líon isteach foirm iarratais agus seol ar ais í chuig Uisce Éireann, Saorphost, Bosca Poist 448, Oifig Seachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí.
  • Ar an teileafón ón Luan 24 Samhain 2014: Glao áitiúil 1850 448 448 nó +353 1 707 2824. Bíonn na línte ar oscailt ón a 8 ar maidin go dtí a 8 tráthnóna, 7 lá na seachtaine. Má theastaíonn uait d'iarratas ar dhéanamh i nGaeilge, glaoigh orainn ar Ghlao Áitiúil 1850 448 448 agus diailigh 9.

 

Back to the top