Skip to main content

Comhlíonadh

Tá Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí curtha ar bun ag Uisce Éireann do bhaill den phobal ar mhaith leo faisnéis chomhshaoil

Tá Uisce Éireann i bhfeighil ar ghréasán ionad cóireála uisce ar fud na hÉireann atá freagrach as an ngréasán séarachais phoiblí a ghlanadh agus a chothabháil, agus an méid sin amháin. Tagann athrú ar mhéid na n-ionad cóireála sin mar gheall ar mhéid agus ar dhaonra an limistéir a mbíonn siad ag freastal air.

D’ainneoin méid gléasra, is ionann na próisis chun fuíolluisce a chóireáil den chuid is mó.

Bíonn ceadúnas scaoilte fuíolluisce nó teastas údaraithe ón GCC ag teastáil ó scaoileadh fuíolluisce (SFU) ar bith ó limistéir a mbíonn gréasáin shéarachais Uisce Éireann ag freastal orthu agus a bhíonn á scaoileadh isteach sa timpeallacht.

Bíonn coinníollacha diana ag baint le ceadúnais scaoilte fuíolluisce le cinntiú go bhfuil ardchaighdeán ag baint leis an eisilteach agus nach mbíonn drochthionchar aige ar an timpeallacht.


Tabhair cuairt ar shuíomh idirlín GCC chun Ceadúnais Scaoilte Fuíolluisce (CSF), Teastas Údaraithe (TÚ), Tuarascálacha Timpeallachta Bliantúla (TTB), tuarascálacha iniúchta agus cáipéisíocht iarratais ábhartha a bhaineann leis an CSF a lorg.

Tuarascálacha Timpeallachta Bliantúla (TTB)

Cuirtear achoimre ghonta den eolas comhlíontachta don bhliain maidir le Ceadúnais Scaoilte Fuíolluisce ar fáil sna Tuarascálacha Timpeallachta Bliantúla (TTB). Ní bhíonn TTBanna ag teastáil le haghaidh Teastais Údaraithe níos lú. Tá TTBanna le haghaidh ceirtleán ceadúnaithe sna blianta 2018 agus 2019 ar fáil sa roinn seo. Má bhíonn ceist agat maidir le TTB is féidir teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann agus úsáid á baint agat as an bhfoirm thíos.

Cáilíocht an uisce snámha

For information on the bathing water quality of Ireland's beaches, visit www.beaches.ie.

Cáilíocht an uisce ghlactha

Receiving water is a stream, river, lake, sea or other surface or groundwater source into which treated or untreated wastewater is discharged. For information on receiving water quality, visit the EPA website.

Glaoigh ar ár líne chabhrach cúraim custaiméirí ar 1800 278 278 chun fadhb a bhaineann le hionad cóireála uisce a thuairisciú. Bíonn ár gcuid línte ar oscailt 24/7.


Sa chás go dtagann na tuilte ó shéarach poiblí, go mbíonn siad ag truailliú na timpeallachta, nó má bhíonn riosca sláinte, sábháilteachta nó timpeallachta ar bith eile ag baint leo déan teagmháil linn láithreach bonn.

Glaoigh ar 1800 278 278 / Idirnáisiúnta +353 1 707 2828. Línte ar oscailt 24/7.

Sa chás nach bhfuil riosca práinneach ag baint leis sceitheadh, líon isteachan fhoirm thíos.

Bain úsáid as an bhfoirm seo le do thoil más mian leat Sonraí Monatóireachta Comhlíontachta a lorg (sonraí monatóireachta insilteach, eisilteach agus comhthimpeallach).

Tosaigh trí do chontae a roghnú, agus lean ort ansin chun gach réimse a chríochnú

Tabhair faoi deara gur gá na réimsí a bhfuil réiltín * taobh leo a líonadh isteach.

Seirbhísí níos fearr a thógáil

Ó bhailte tuaithe cois farraige go príomhchathracha na hÉireann, tá ár dtionscadail go léir ag obair chun do sheirbhísí uisce agus fuíolluisce a fheabhsú.