Skip to main content

Tuairiscidh caipín/clúdach a raibh damáiste déanta de

Bain usáid as an bhfoirm seo chun thuairisciú a dhéanamh ar caipín/clúdach a raibh damáiste déanta de

Tabhair faoi deara gur gá na réimsí a bhfuil réiltín * taobh leo a líonadh isteach.

Cá bhfaca tú an caipín / clúdach a raibh damáiste déantade?

An féidir leat mionchur síos a dhéanamh ar an damáiste?

An chuir tú ar an eolas sinn faoi dhamáiste cheana?

Roghnaigh le do thoil

Bí ar an eolas go ndéantar monatóireacht ar thuarascálacha caighdeánacha caipín / clúdaigh ó 8am - 8pm, Luan go Domhnach.

Fiosruithe ginearálta

Má tá fiosrúchán ginearálta agat, líon isteách ár bhfoirm ar líne.