Skip to main content

Billeáil agus táillí

Faigh amach faoi conas do bhille uisce a íoc agus foghlaim faoi tháillí.

Bealaí chun íoc

Is féidir leat bille méadraithe nó neamh-mhéadraithe a fháil le haghaidh do sheirbhísí uisce. Féach ar mhíniú maidir le gach gné de do bhille.

Do bhille a léamh

Féach ar faisnéis maidir le conas do bhille Uisce Éireann a léamh mar chustaiméir gnó.

Táillí gnó

Faigh amach níos mó maidir leis na táillí náisiúnta uisce agus fuíolluisce a tháinig i bhfeidhm at 1 Deireadh Fómhair 2021.

Liúntas Sceite

Faigh amach má tá tú i dteideal lamháltas sceite agus conas cur isteach air

Athaicmigh d'áitreabh

Athaicmigh d'áitreabh ó áitreabh gnó go áitreabh baile - Faigh tuilleadh eolais

An bhfuil tú i dteideal lascaine?

Más custaiméir Réadmhaoin Tráchtála tú agus más rud é go ndeachaigh Fógra Cáilíocht Uisce i bhfeidhm ort ón 1 Deireadh Fómhair 2014, tá tú i dteideal lascaine taraife ar do tháillí uisce.