Skip to main content

Tuairiscigh tuile ó phríomhphíobán uisce poiblí

Má fheiceann tú tuilte nach bhfuil baol láithreach ann, líon isteach ár bhfoirm ar líne.

Má thagann an tuile ó shéarach poiblí, ag truailliú an chomhshaoil, nó ag cur aon bhaol eile do shláinte, do shábháilteacht nó don chomhshaol, cuir glaoch orainn láithreach.

Glaoigh ar 1800 278 278 / Idirnáisiúnta +353 1 707 2828. Línte ar oscailt 24/7.

Chun sceitheadh ​​uisce ar mhaoin phoiblí a thuairisciú e.g. cosáin, bóithre, spásanna pobail agus áiseanna áineasa poiblí, líon isteach an fhoirm thíos.

Tabhair faoi deara gur gá na réimsí a bhfuil réiltín*taobh leo a líonadh isteach.

Cá bhfaca tú an sceitheadh?

Cineál sceite

Roghnaigh le do thoil

Cur glaoch ar ár bhFoireann Chúram Custaiméirí

1800 278 278 / Uimhir Idirnáisiúnta +353 1 707 2828. Bíonn na línte gutháin ar oscailt 24/7.