Skip to main content

Tuairiscigh tuile ó shéarach poiblí

Má fheiceann tú tuilte nach bhfuil baol láithreach ann, líon isteach ár bhfoirm ar líne.

Sa chás go dtagann na tuilte ó shéarach poiblí, go mbíonn siad ag truailliú na timpeallachta, nó má bhíonn riosca sláinte, sábháilteachta nó timpeallachta ar bith eile ag baint leo déan teagmháil linn láithreach bonn.

1800 278 278 / Idirnáisiúnta +353 1 707 2828. Línte ar oscailt 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.

Sa chás nach bhfuil riosca práinneach ag baint leis sceitheadh, líon isteachan fhoirm thíos chun sinn a chur ar an eolas faoin sceitheadh.

Tabhair faoi deara gur gá na réimsí a bhfuil réiltín*taobh leo a líonadh isteach.

Cá bhfaca tú an sceitheadh?

Cineál sceite

Roghnaigh le do thoil

Cur glaoch ar ár bhFoireann Chúram Custaiméirí

1800 278 278 / Uimhir Idirnáisiúnta +353 1 707 2828. Bíonn na línte gutháin ar oscailt 24/7.