Rochtain ar do mhéadar uisce

Féadann custaiméirí an bosca méadair dá n-áitribh a oscailt chun an méadar a léamh nó an comhla stoptha a chasadh chun stop a chur leis an soláthar. Agus tú ag rochtain ar do mhéadar uisce bí feasach ar an timpeallacht, ar do shábháilteacht fhéin agus ar shábháilteacht daoine eile. Is iondúil go mbíonn na boscaí méadair uisce suite i bhfad ón trácht. Bí feasach, áfach, ar rothaithe, coisithe agus úsáideoirí eile bóthair.

Roimh duit rochtain ar do mhéadar léigh le do thoil ár dtreoirlínte sábháilteachta agus slándála.

  • Má bhíonn fadhbanna luaineachta ar bith agat ná déan iarracht le do thoil an méadar uisce a léamh thú féin ar eagla go mbeifeá ag cromadh, ag cúbadh agus ag dul ar do ghlúine ar an talamh.
  • Ní ceart do chustaiméirí fearas ar bith de chuid Uisce Éireann a bhaint ón mbosca méadair.

Má tá méadar uisce d’áitribh suite faoi chlúdach miotail is féidir go mbeadh sé níos deacra rochtain air de bharr mheáchan an chlaibín agus de bharr na díthe le heochracha speisialta i gcásanna áirithe. Mura bhfuil taithí agat ar an nós imeachta le claibíní na mboscaí méadair seo a oscailt molaimid duit cabhair a iarraidh ó dhuine atá oilte go cuí chuige sin.  Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi le rochtain ar na méadair seo déan teagmháil linn le do thoil.

An chaoi a léann Uisce Éireann méadair uisce

Go huathoibríoch

Bíonn teicneolaíocht Léamh Méadair Uathoibríoch (AMR) ar mhéadair áirithe lena seolann tarchuradóir do léamh méadair go tréimhsiúil chuig aonad glacadóra i bhfeithicil léimh méadair. Bailítear na léamha seo gach uair a chuirtear léamh sceidealta ó charr i gcrích.

De láimh

Méadair nach bhfuil teicneolaíocht AMR orthu léann an léitheoir de láimh iad.

Do léamh méadair

Léifear méadair laistigh de na sceidil léimh méadair atá ann cheana sa cheantar Rialtais Áitiúil agat. Cuirtear do léamh méadair ar fáil ar do bhille. 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi do bhille Uisce Éireann téigh le do thoil chuig Billing Explained.

Clár Athsholáthair Méadar Gnó

Tá Uisce Éireann ag baint seanmhéadar arna suiteáil ag na hÚdaráis Áitiúla agus ag cur meádar nua ina n-ionad a bhfuil teicneolaíocht  AMR (Léamh Méadair Uathoibríoch) orthu. Táimid faoi láthair ag cur athsholáthar méadar i gcrích i gCathair agus i gContae na Gaillimhe, i Ros Comáin agus i Sligeach agus tá rollú amach náisiúnta beartaithe sa bhfadtéarma. 

Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar ár leathanach Meter Replacement.

Back to the top