Bailiúchán Fuíolluisce Poiblí

Aistrítear fuíolluisce a thagann ó aitribh  tríd an gcóras poiblí go dtí ceann de na hIonaid Cóireála Fuíolluisce atá lonnaithe ar fud na tíre. Téann an fuíolluisce síos an príomhshearach a sruthaíonn trí phíobáin mhóra go dtí an t-ionad cóiréála.

Tá formhór na n-ionad cóireála lonnaithe in áiteanna ísle toisc go mbraitheann an próiseas ar dhomhantharraingt. Tá cúpla ionad cóireála nach bhfuil in áiteanna ísle agus bíonn pumpa nó stáisiún ardaithe ag teastáil leis an bhfuíolluisce a bhogadh thuas.

 

Boundaries for wastewater entering into the public system
Wastewater Collection

Bailiúchán príobháideach fuíolluisce

Tá córas bailiúcháin séarachais príobhaideach ag go leor áitribh faoin tuath; an Dabhach Shéarachais ar an gcóras is coitianta acu. Is dabhach choincréit nó cruach í seo atá faoin talamh laistigh de theorainn an áitribh. Ní théann an fuíolluisce seo isteach sa chóras séarachais poiblí. Cóireáiltear é ar an suíomh agus baineann conraitheoir príobháideach an sloda breise den drabhach ar bhonn tréimhsiúil.

Ni sainchúram de chuid Uisce Éireann é deisiúcháin agus freagracht an chórais seo. Ní bheidh aon teaghlach a úsáideann Dabhach Shéarachais do dhiúscairt dramhaíola ina gcustaiméir fuíolluisce d’Uisce Éireann, ach seans ann go mbeidh siad mar chustaiméir de chuid Uisce Éireann do sholáthar uisce.

Dabhach Chruach Shéarachais faoi thalamh ar áitreabh
Dabhach Chruach Shéarachais faoi thalamh ar áitreabh
Oibritheoir ag déanamh phróisis glantacháin ar dhamhach shéarachais.
Oibritheoir ag déanamh phróisis glantacháin ar dhamhach shéarachais.

Cóireáil Fuíolluisce

Athraíonn méideanna na n-ionad cóireála, ag brath ar mhéid an limistéir a bhfreastalaíonn siad orthu. De ghnáth bíonn na próisis cóireála fuíolluisce mar an gcéanna, beag beann ar mhéid an ionaid.

Próiseas Cóireála Fuíolluisce

Draenacha atá bactha

Braitheann freagracht maidir le bac a ghlanadh ar an áit ina bhfuil sé suite agus cé acu an bhfuil tú nasctha leis an gcóras fuíolluisce poiblí nó nach bhfuil. Níl Uisce Éireann freagrach as baic i nDabhcha Shéarachais.

Baic Dhraenacha agus Freagracht maidir le Píobáin

Back to the top