Tionscadail Náisiúnta

Tá tionchar leathan nó náisiúnta ag na tionscadail sa mhír seo ar ár gcustaiméirí. Baineann siad le feabhas caighdeáin maidir le huisce, an soláthar uisce agus seirbhísí fuíolluisce.

Luaidhe in uisce inólta

Tá luaidhe in uisce inólta aitheanta mar ábhar imní sláinte. Dar lenár dtaifid, níl aon phríomhphíobán uisce luaidhe in Éirinn. Tá cúpla píobán luaidhe fágtha sa líonra poiblí, áfach. Faigh amach níos mó faoin gclár monaitóireachta náisiúnta.

Plean Mhaolú Luaidhe

Luaidhe in uisce inólta

Tionscadal Soláthair Uisce an Oirthir agus Réigiún an Láir Tíre

Teastaíonn foinse uisce nua uainn don Oirthear agus Réigiún an Láir Tíre chun riachtanas atá ag fás a chomhlíonadh. Foghlaim faoin taighde, measúnuithe timpeallachta agus teicniúla chomh maith leis an gcomhairliúchán poiblí atá á dhéanamh again.

Tionscadal Soláthair Uisce an Oirthir agus Réigiún an Láir Tíre

Tionscadal Soláthair Uisce an Oirthir agus Réigiún an Láir Tíre

Clár Laghdaithe Sceite

Cai­­lltear beagnach leath den 1.7 billiún lítear uisce a dháiltear amach tríd an líonra trí sceitheanna gach lá. Laghdóidh sceitheadh tríd an gclár náisiunta oibre seo agus feabhsóidh ár soláthar uisce sa chéad cheithre bliana eile.

Clár Laghdaithe Sceite

Clár Laghdaithe Sceite

Bithsholaid

Táimid ag tabhairt faoi stáidéir chun suímh oiriúnach d’Áis Stóralá Bithsholaid Réigiunach i gcomhair mórcheantair Bhaile Átha Cliath. Beidh ról lárnach ag an áis seo sa líonra uasghrádaithe cóireála fuíolluisce i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Áis Stórála do Bhithsholaid Réigiunacha

Bithsholaid
Back to the top