Bealaí chun clárú

Is féidir leat clárú ar líne nó ar an teileafón. Beidh d’Uimhir WPRN agus d’Uimhir Chuntais ag teastáil uait chun clárú linn ar líne. Feicfidh tú d’Uimhir WPRN agus d’Uimhir Chuntais sa chúinne ag barr ar dheis de do bhille uisce.

Mura bhfuil d’Uimhir WPRN agus d’Uimhir Iarratais agat nó más rud é gur chaill tú na sonraí sin, beidh tú in ann clárú linn fós ach glao a chur orainn ar Íosghlao 1850 778 778 nó +353 1 707 2824. Bíonn ár línte ar oscailt ó 9rn - 5.30in, Luan go hAoine. Dá mba mhaith leat d’iarratas a chomhlánú i nGaeilge, cuir glao orainn ar 1850 778 778 agus brúigh 9. 

 

Cláraigh Ar Líne Anois

Irish Water postal application form

Cé nach mór dó/di clárú?

Ba cheart duit clárú le hUisce Éireann:

  • más rud é gur úinéir réadmhaoine thú agus go bhfuil cónaí ort sa réadmhaoin.
  • más rud é gur áititheoir (tionónta) thú agus go bhfuil cónaí ort sa réadmhaoin.
  • más rud é gur úinéir réadmhaoine thú agus nach bhfuil aon áititheoir ann sa réadmhaoin (mar shampla, teach saoire).
  • mura bhfuil seirbhísí uisce poiblí nasctha le do réadmhaoin agat (beidh ort a chur in iúl dúinn nach custaiméir thú).

 

Cé nach mór dó/di clárú?

Cad a dhéanfaidh mé má chláraigh mé cheana féin?

Más rud é gur chláraigh tú le hUisce Éireann cheana féin agus nach bhfuil aon athrú tagtha ar líon na ndaoine atá ina gcónaí i do theach, ní gá duit rud ar bith eile a dhéanamh um an dtaca seo agus gabhaimid buíochas leat as do chlárú a chur i gcrích. Má tá athrú ann, cuir glao orainn ar 1850 778 778 chun do shonraí a nuashonrú.

Back to the top