Calcthaí

Na daoine atá freagrach as draenacha blocáilte a réiteach agus an rud is ceart duit a dhéanamh má bhíonn draein bhlocáilte agat.

Comhairle maidir le draein bhlocáilte

Sceitheadh séaraigh

An raibh do shealúchas riamh faoi thuile camrais nó an bhfaca tú séarach fuíolluisce ag cur thar maoil? Faigh amach céard is ceart a dhéanamh agus cé tá freagrach as seo.

Eolas faoi sceitheadh séarach

Coisc calcthaí

Cosain do shealúchas agus do dhraenacha ó chalcthaí leis na leideanna simplí seo chun an doirteal, an leithreas agus na draenacha a choinneáil glan.

Coisc calcthaí sna draenacha

Cé tá freagrach maidir le fadhbanna fuíolluisce?

  • Tá freagracht aonair ar Uisce Éireann as an líonra poiblí séarach a ghlanadh agus a chothabháil
  • Tá sealbhóirí tí/sealúchais freagrach as an bpluiméireacht inmheánach iontu agus as an bpíbobair ar an taobh príobháideach suas go dtí príomhlínte an tséaraigh   
  • Má tá tú nasctha le dabhach shéarachais nó le córas príobháideach fuíolluisce ní féidir linn cabhrú leat

Amharc ar ár n-eolaí freagrachta píopa

Back to the top