Céard atá i gceist le fianáin agus cén úsáid a bhaintear astu?

Blúire beag sonraí is ea fianán a sheoltar ó shuíomh gréasáin agus a stóráiltear i do bhrabhsálaí gréasáin fad atá tú ag brabhsáil suímh gréasáin. D’fhéadfadh ceithre chineál dhifriúla fianán a bheith in úsáid againn ar ár gcuid suíomhanna gréasáin.

Fianáin dhianriachtanacha

Bíonn fíor-riachtanas le fianáin dhianriachtanacha le cur ar do chumas nascleanúint ar fud ár gcuid suíomhanna gréasáin agus na gnéithe a úsáid. Gan na fianáin sin, bheadh gnéithe nach mbeimis in ann a chur ar fáil.

Seo samplaí d’úsáid fhéideartha na bhfianán sin:

 • A chur ar do chumas logáil isteach ar do chuntas ar líne agus do bhille ar líne a bhreathnú.
 • Do bhille a íoc ar líne go slán sábháilte.

Fianáin feidhmiúlachta

Ligeann fianáin feidhmiúlachta dár suíomhanna gréasáin cuimhneamh ar roghanna atá déanta agat agus cuidíonn siad chun eispéireas breisithe, níos pearsanta a chur ar fáil ar ár gcuid suíomhanna gréasáin.

Seo samplaí d’úsáid fhéideartha na bhfianán sin:

 • An logáil isteach ar ár suíomhanna gréasáin a éascú le Facebook Connect
 • Ligean do chuairteoir físeán a bhreathnú
 • Cuairteoir a chumasú chun nótaí tráchta a chur le fóram
 • Ligean do chuairteoir inneachar ar ár suíomhanna gréasáin a roinnt ar líonraí sóisialta

Fianáin feidhmíochta

Cuidíonn fianáin feidhmíochta linn ár gcuid suíomhanna gréasáin agus ár gcuid seirbhísí ar líne a fheabhsú. Bailíonn na fianáin sin faisnéis faoin tslí a úsáidtear ár suíomhanna, na leathanaigh is minice a dtéann cuairteoirí chucu ina measc. Fianáin anaithnide iad - ní bhailíonn siad faisnéis a dhéanann sainaithint ar chuairteoir.

Rud eile, ligeann siad dúinn leathanaigh nua a thástáil agus a n-éifeachtacht a mheas, a chinntiú go ndéanfaimid an fhaisnéis is ábhartha a chur ar fáil duit agus cuidíonn siad linn d’eispéireas ar ár suíomhanna a fheabhsú.

Seo samplaí d’úsáid fhéideartha na bhfianán sin:

 • Luasanna fís-sruthaithe a shocrú a oibríonn le do bhrabhsálaí
 • Staitisticí faoi úsáid suíomhanna gréasáin a chur ar fáil.
 • Chun cuidiú linn an suíomh gréasáin a fheabhsí ach patrúin agus earráidí a aithint.

Fianáin fógraíochta

Úsáidtear fianáin fógraíochta mar chuidiú chun staitisticí gréasáin faoi fheachtas fógraíochta a thiomsú. Is féidir iad a úsáid freisin chun fógraí níos ábhartha a sheachadadh. Fianáin anaithnide iad - ní bhailíonn siad faisnéis a dhéanann sainaithint ar chuairteoir.

Seo samplaí d’úsáid fhéideartha na bhfianán sin:

 • Mar chuidiú chun éifeachtacht feachtais fógraíochta a thomhas.
 • Teorainn a chur leis an líon uaireanta a fheiceann tú fógra.
 • Thiomsaigh an tionscal fógraíochta idirlín treoir fógraíochta iompraíochta agus príobháideachta ar líne; gheofar é ar www.youronlinechoices.eu.

Cé na fianáin atá in úsáid againn ar an suíomh gréasáin seo?

Is iad seo a leanas na fianáin atá in úsáid againn ar ár Suíomh Gréasáin:

Google Analytics Seirbhís fianáin dírithe, saor in aisce, á tairiscint ag Google, a ghineann mionstaitisticí faoi na cuairteoirí chuig suíomh gréasáin. Úsáidimid í chun an nascleanúint a dhéanann úsáideoirí ar fud ár suímh gréasáin a rianú, e.g. cé na leathanaigh atá ag cruthú go maith/go holc, cé na brabhsálaithe is fearr a fheidhmíonn, an meánam a chaitheann duine ar ár suíomh gréasáin etc.

Java/Apache tomcat Fianán Feidmiúlachta. San fhianán sin a bhíonn aitheantas seisiúin an úsáideora agus rachaidh an fianán in éag i ndeireadh seisiúin (nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí). Ní stórálann an fianán sin sonraí pearsanta i do thaobh.

Do chuid fianán a bhainistiú

Mura bhfuil tú ag iarraidh glacadh le fianáin feasta, féadfaidh tú na fianáin a dhíchumasú le do chuid socruithe brabhsálaí; ba cheart go n-inseodh an fheidhm “Cabhair” (“Help”) i do bhrabhsalaí duit conas é a dhéanamh. Nó is féidir cuairt a thabhairt ar www.allaboutcookies.org agus a fháil amach ansin conas é a dhéanamh do do bhrabhsálaí féin.

Féadfaidh tú do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear in iúl duit nuair atá fianáin gníomhach, nó d’fhéadfá roghnú gan glacadh le fianáin in aon chor. Agus de bhreis air sin, féadfaidh tú fianáin a scriosadh a socraíodh cheana féin.

Glacfaidh Uisce Éireann leis go n-aontaíonn tú le fianáin a lonnú ar do ghaireas mura roghnaíonn tú go sonrach gan glacadh lenár gcuid fianán, agus sa chás sin ní féidir linn a ráthú go mbeidh d’eispéireas chomh sásúil is a bheadh dá ndéanfá a mhalairt.

Úsáideann Uisce Éireann Google Analytics chun faisnéis a bhailiú faoin tslí a úsáideann cuairteoirí ár gcuid suíomhanna gréasáin. I bhfoirm anaithnid a bhíonn an fhaisnéis a bhailítear le fianáin an táirge sin.  Má tá tú ag iarraidh diúltú don rianú ó Google Analytics ar fud na suíomhanna gréasáin ar fad, tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Back to the top