Leanfaidh Uisce Éireann de sheirbhísí tosaíochta a chur ar fáil do dhaoine a bhraitheann ar uisce de bharr staid sláinte. Beidh seirbhísí speisialta le fáil ó Uisce Éireann i gcónaí ag custaiméirí a dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu chun teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann nó chun seirbhísí a fháil uathu. Beidh uastáillí i gceist i gcás gach cineál custaiméara, mar sin ní gá uasteorainn a chur le billí do ghrúpaí áirithe custaiméirí.

Back to the top