Seirbhísí uisce le haghaidh do ghnóthais

Sna míonna atá le teacht, éireoidh Uisce Éireann ar an bpointe teagmhála do gach seirbhís uisce a bhaineann le do ghnóthas.

Do chuntas gnó

Is ar bhonn céimnithe a chuirfimid tús le do chuntas a bhainistiú go díreach, lena n-áirítear billeáil i leith seirbhísí uisce. 

Tuilleadh eolais

Aistriú cuntais

Is anseo a gheobhaidh tú liosta de na ceantair Údaráis Áitiúil mar a mbainistímid cuntais ghnó go díreach anois.

Tuilleadh eolais

Muirir uisce

Coinneoimid na muirir uisce ar ghearr d’Údarás Áitiúil iad roimhe seo. 

Tuilleadh eolais

Tacaíocht

Táimid anseo chun freagra a thabhairt ar aon cheisteanna atá agat. Féach ar ár liosta cuimsitheach ceisteanna agus freagraí anseo. 

Cuardaigh

Míniú ar an mbilleáil

Má táimid ag bainistiú do chuntais go díreach anois, is uainne a gheobhaidh tú do bhille. Faigh tuilleadh eolais anseo faoin mbilleáil agus faoi mhodhanna íocaíochta.  

Tuilleadh eolais

Míniú ar an mbilleáil

Eisilteach tráchtála

Is é is eisilteach tráchtála ann ná aon mhúnlach (seachas fuíolluisce teaghlaigh agus uisce stoirme) a scaoiltear ó áitreabh gnó chuig na séaraigh phoiblí. D’fhéadfadh go mbeadh na hábhair seo le fáil in eisilteach tráchtála: saillte, olaí agus gréisc, ceimiceáin, glantaigh, sruthlóidí miotail throim agus dramhbhia.

 

Tuilleadh eolais

Eisilteach tráchtála

Clarú do M’Uisce

Is féidir leat íocaíochtaí a dhéanamh go réidh ach cuntas ar líne M’Uisce (My Water) a úsáid. Le cuntas ar líne M’Uisce (My Water), cuirtear ar do chumas amharc ar do bhillí agus iad a íoc, chlárú do bhilleáil gan pháipéar agus Dochar Díreach a chur ar bun.

Cláraigh anois

Clarú do M’Uisce
Back to the top