Following advice from the HSE, Irish Water and Waterford City & County Council issued a Boil Water Notice on a section of the Ring Helvick Water Supply Scheme, as a precautionary measure, on 15th July. There were concerns that the disinfection process may have been compromised on a section of the supply affecting 350 households.

Irish Water is continuing ongoing monitoring and sampling of the water supply and is undertaking a series of measures to enable the lifting of the boil water notice as soon as possible. This involves:

  • The installation of additional valves and hydrants to allow for more effective flushing of water in the network improving water quality; and
  • The construction of a section of pipework which will link to the nearby Robert’s Cross Water Supply, allowing a number of customers to be supplied from this scheme.

In addition Irish Water is progressing work to replace the existing sections of cast iron mains in the Ring Helvick Water Supply as a priority.

Regular consultation with the HSE will continue on this issue but Irish Water anticipate the boil water notice will be in place for at least another six weeks.

Irish Water appreciate the inconvenience caused as a result of the Boil Water Notice and we wish to apologise to all customers affected. We will continue to keep local residents and councillors updated on these works and our efforts to enable the lifting of the boil water notice as soon as possible. 

 

Scéal suas chun dáta faoi fógra uisce fiuchta ar Scéim uisce An Rinn Heilbhic

I ndiaidh comhairle ón HSE, Uisce Éireann agus Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge eisigh Fógra Uisce a Fhiuchadh ar chuid de Scéim Soláthair Uisce An Rinn /Heilbhic, mar bheart réamhchúraim, ar an 15 Iúil.

Bhí imní go bhféadfadh an próiseas díghalraithe baol a chuir ar chuid den soláthar uisce a bhaineann le  350 teaghlach.

Tá Uisce Éireann ag leanúint ar aghaidh le monatóireacht agus sampláil ar an soláthar uisce agus ag tabhairt sraith beart chun gur féidir leis an fógra fiuchta uisce a ardú chomh luath agus is féidir.

Tá sé bearthaithe: 

  • Chomhlaí agus hiodraintaí breise a chuir ar an solathair chun gur féidir glanadh uisce níos éifeachtaí  a deanamh sa líonra chun fheabhsú ar an cháilíocht uisce; agus
  • Tógáil píopaí chun nascadh leis an soláthar Uisce ag  Crós Roibeard  in aice láimhe chun roinnt custaiméirí a sholáthar as an scéim seo.

Mar thosaíocht, tá Uisce Éireann ag obair ar Soláthar Uisce An Rinn/ Heilbhic chun  píopaí nua  a chuir in ionad na  príomhlínte iarainn atá ann cheana féin.

Beidh comhairliúchán rialto againn leis an HSE ar an gceist seo ach tá Uisce Éireann ag súil go mbeidh an fógra fiuchta uisce i bhfeidhm ar feadh sé  seachtain eile ar a laghad.

Back to the top