Skip to main content

Boil Water Notice on Carna Kilkieran Water Supply lifted with immediate effect

Information below is relevant until further updates are provided here or on our Supply and Service Updates section.

A Boil Water Notice on the Carna Kilkieran Regional Public Water Supply has been lifted with immediate effect. Following satisfactory water samples confirming that the drinking water is compliant with EU drinking water regulations, Uisce Éireann and Galway County Council, in consultation with the Health Service Executive, have lifted the notice. Customers can now resume normal use of the water supply. 

The notice, which was issued on 19 August, was put in place to protect the health of customers following a deterioration in raw water quality. 

Drinking water experts from Uisce Éireann and Galway County Council  worked to lift the notice as quickly and safely as possible. 

Uisce Eireann's Eoin Hughes acknowledged the impact of the notice on the community and thanked customers for their support while we worked to lift the notice. 

"Uisce Éireann's primary focus remains the protection of public health and we worked with our stakeholders to lift the notice as quickly as possible."

"We are grateful to customers, elected representatives and the media for their assistance in sharing information on the boil water notice in recent weeks." 

The Uisce Éireann Customer Contact Centre, open 24/7 on freephone 1800 278 278, is available to answer queries in relation to the lifting of this notice. Further information is available on the Uisce Éireann website.

Uisce Éireann is responsible for delivering public drinking water and wastewater services for the people of Ireland. We are committed to enabling communities to thrive by continuously upgrading and developing critical infrastructure to support sustainable growth and development, providing safe drinking water, and enhancing the environment. 

Críoch agus deireadh láithreach bonn le Fógra 'Uisce a Fhiuchadh' ar Sholáthar Uisce Charna/ Chill Chiaráin

Tá críoch agus deireadh láithreach bonn le fógra 'uisce a fhiuchadh' ar Sholáthar Réigiúnach Uisce Poiblí Charna/Chill Chiaráin. Ag eascairt as samplaí uisce sásúla a bheith faighte a dhearbhaíonn go bhfuil an t-uisce óil ag teacht le Rialcháin Uisce Óil an AE; tá deireadh curtha leis an bhfógra ag Uisce Éireann, Comhairle Contae na Gaillimhe  ag eascairt as comhairliúchán déanta le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Is féidir le custaiméirí gnáth-úsáid a bhaint as an uisce anois.

Cuireadh an fógra seo i bhfeidhm an 19ú Lúnasa d'fhonn sláinte chustaiméirí a chosaint toisc easnamh ar chaighdeán an amhuisce. 

D'oibrigh saineolaithe ó Uisce Éireann agus ó Chomhairle Contae na Gaillimhe go dícheallach chun críoch agus deireadh a chur leis an bhfógra seo comh tapaidh agus comh sábháilte agus ab fhéidir é.

Thug Eoin Hughes ó Uisce Éireann le fios gur tuigeadh go maith an éifeacht a bhí ag an bhfógra ar an bpobal agus ghabh sé buíochas le custaiméirí as a gcuid tacaíochta fad is a bhí an obair ar bun ag Uisce Éireann.

'Is é cosaint sláinte an phobail príomhthosaíocht Uisce Éireann, agus d'oibríomar lenár bpáirtithe leasmhara d'fhonn críoch agus deireadh a chur leis an bhfógra a luaithe in Éirinn agus ab fhéidir é.'

'Táimid fíorbhuíoch do chustaiméirí, d'ionadaithe tofa agus do na meáin chumarsáide as an gcúnamh a thug siad dúinn an fhaisnéis maidir leis an bhfógra 'uisce a fhiuchadh' a scaipeadh le seachtainí anuas'.  

Tá Ionad Teagmhála Uisce Éireann do Chustaiméirí ar fáil 24/7 ar shaorfón 1800 278 278, chun fiosruithe maidir deireadh a bheith leis an bhFógra 'Uisce a Fhiuchadh' a fhreagairt. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin www.water.ie

Tá an dualgas ar Uisce Éireann uisce óil mar aon le seirbhísí fuíolluisce  a sholáthar do mhuintir na hÉireann. Táimid tiomanta do leas pobal trí uasghrádú leanúnach a dhéanamh, bonneagar bunriachtanach a fhorbairt agus a bheith inár gcrann taca  ag cuidiú le fás agus le forbairt  inbhuanaithe ag soláthar uisce óil sábháilte agus ag cur leis an timpeallacht .

Previous Updates

Due to deterioration in raw water quality, the treatment process has been compromised for the supply

Following consultation with the Health Service Executive, Uisce Éireann and Galway County Council have issued a Boil Water Notice to protect the health of approximately 2,294 customers supplied by the Carna Kilkieran Regional Public Water Supply Scheme. Due to deterioration in raw water quality, the treatment process has been compromised. This has resulted in elevated levels of turbidity and reduced chlorine residuals in the treated water supply.

Areas impacted include all customers on the Carna Kilkieran Regional Public Water Supply Scheme including customers in Roundstone.

View map of the affected area

All consumers affected by this notice must boil their water before drinking. Uisce Éireann's primary focus is and always will be the protection of public health. Drinking water experts from Uisce Éireann and Galway County Council are working, in consultation with the HSE, to lift the notice as quickly and as safely as possible. In the meantime, all customers on this supply are advised to boil and cool their water before use until further notice.

Uisce Eireann's Eoin Hughes acknowledged the impact of this notice on the community. 

"Public health is Uisce Éireann's number one priority, and we are working closely with Galway County Council to restore drinking water quality for all impacted customers and to lift the Boil Water Notice as quickly as it is safe to do so, and in consultation with the HSE." 

Uisce Éireann's drinking water standards, as per EU Drinking Water regulations, are strict and include wide safety margins. Where risks to water quality are identified through Uisce Éireann's enhanced testing and monitoring programme, the Health Service Executive (HSE) is consulted, and Boil Water Notices are issued to protect public health. In all instances immediate action is taken to address the cause of the issue to enable the lifting of the notice as quickly as it safe to do so, in agreement with the HSE.

Vulnerable customers who have registered with Uisce Éireann receive direct communication on Boil Water Notices. Customers are reminded that the water is safe to consume once boiled.

Water must be boiled for:

 • Drinking;
 • Drinks made with water;
 • Preparation of salads and similar foods, which are not cooked prior to eating;
 • Brushing of teeth;
 • Making of ice - discard ice cubes in fridges and freezers and filtered water in fridges. Make ice from cooled boiled water.

What actions should be taken:

 • Use water prepared for drinking when preparing foods that will not be cooked (e.g. washing salads);
 • Water can be used for personal hygiene, bathing and flushing of toilets but not for brushing teeth or gargling;
 • Boil water by bringing to a vigorous, rolling boil (e.g. with an automatic kettle) and allow to cool. Cover and store in a refrigerator or cold place. Water from the hot tap is not safe to drink. Domestic water filters will not render water safe to drink;
 • Caution should be taken when bathing children to ensure that they do not swallow the bathing water;
 • Preparing Infant Formula: Where a Boil Water Notice is in place, you can prepare infant formula from tap water that has been boiled once (rolling boil for 1 minute) and cooled beforehand. Bottled water can also be used to make up infant formula. All bottled water, with the exception of natural mineral water, is regulated to the same standard as drinking water. It is best not to use bottled water labelled as 'Natural Mineral Water' as it can have high levels of sodium (salt) and other minerals, although it rarely does. 'Natural Mineral Water' can be used if no other water is available, for as short a time as possible, as it is important to keep babies hydrated. If bottled water is used to make up infant formula it should be boiled once (rolling boil for 1 minute), and cooled in the normal way. Ready-to-use formula that does not need added water can also be used.

Great care should be taken with boiled water to avoid burns and scalds as accidents can easily happen, especially with children.

Updates are available on our Water Supply Updates section, on Twitter @IWCare and via our customer care helpline, open 24/7 on 1800 278 278. 

De bharr saincheisteanna oibriúcháin ag an ionad cóireála uisce

Tá Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimhe ar an eolas go bhfuil an soláthar uisce i gceantar Charna/ Chill Chiaráin atá ag brath ar uisce ó Sholáthar Charna/ Chill Chiaráin i mbaol toisc deacrachtaí oibríochtúla ag an ionad cóireála uisce.

De thoradh sin, agus ag eascairt as comhairliúchán le Feidhmeanacht na Seirbhíse Sláinte, tá Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimhe ag eisiúint Fógra 'Uisce a Fhiuchadh' i bhfeidhm láithreach bonn chun sláinte thomhaltóirí a chosaint.

Baineann an fógra seo atá chun dáta le tuairim is 2, 294 custaiméir sna limistéir atá imlínithe sa léarscáil thall.

Ní foláir do thomhaltóirí atá faoi réir an fhógra seo a gcuid uisce a fhiuchadh sula n-úsáidfear é. 

Féach ar léarscáil den limistéar lena mbaineann

Caithfear uisce a fhiuchadh (fiuchtar an t-uisce go fíochmhar ar feadh 1 nóiméad agus fuaraítear é ansin) d'fhonn:

 • uisce a ól
 • deochanna a ullmhú atá déanta le huisce
 • sailéid agus bianna eile nach gcócaráiltear a ullmhú sula n-itear iad
 • fiacla a scuabadh/ a chraosfholcadh
 • leac oighir a dhéanamh. Bí cinnte de go gcaitheann tú amach aon chiúbanna leac oighir atá i gcuisneoirí agus i reoiteoirí agus uisce scagtha i gcuisneoirí.

TÁBHACHTACH:Fiuchaigh an t-uisce trí é a thabhairt go dtí an pointe go mbeidh sé ar fiuchadh go fíochmhar agus lig dó fuarú. Clúdaigh é agus stóráil é sa chuisneoir nó in áit atá fuar. Níl uisce te a thagann ó sconna sa chistin nó ó dhoirtil sa seomra folctha sábháilte len'ól.

Ní ghá duit d'uisce a fhiuchadh sa chúinsí seo a leanas:

 • Sláinteachas pearsanta, folcaí agus ceathanna
 • Leithris a shruthlú
 • Plandaí agus bláthanna a uisciú

Uisce ullmhaithe amháin is ceart a úsáid sna cúinsí seo a leanas:

 • Nuair atá bianna á ullmhú nach gcócarálfar (mar shampla sailéid a ní agus a ullmhú)
 • Bainne Foirmle do Naíonáin: Nuair a bhíonn Fógra Uisce a Fhiuchadh i bhfeidhm, is féidir leat bainne foirmle do naíonáin a ullmhú le huisce ón sconna ach é a fhiuchadh uair amháin (uisce a fhiuchadh go fíochmhar ar feadh nóiméad amháin) agus é a fhuarú roimhré. Is féidir uisce buidéil a úsáid chun bainne foirmle naíonáin a dhéanamh. Tá uisce buidéil (seachas uisce mianraí nádúrtha) faoi réir rialachán ar chomhchaighdéan le huisce óil. Is fearr gan uisce buidéil leis an lipéad 'Uisce Mianraí Nádúrtha' a úsáid toisc gur féidir ardleibhéil de shodiam (salann) agus mianraí eile a bheith ann cé nach minic a bhíonn sé sin i gceist. Is féidir 'Uisce Mianraí Nádúrtha' a úsáid sa chás nach bhfuil aon uisce eile ar fáil ach é a úsáid don tréimhse ama is lú, tá sé tábhachtach naíonáin a choiméad hiodráitithe. Má úsáidtear uisce buidéil chun bainne foirmle naíonáin a dhéanamh ba cheart é a fhiuchadh uair amháin, (fiuctha go fíochmhar ar feadh nóiméad amháin) agus fuaraithe sa ghnáthshlí. Is féidir bainne foirmle naíonái- le-húsáid nach gá uisce a chur leis a úsáid freisin.

Bí cúramach i gcónaí: Ní mór a bheith fíor-chúramach le huisce fiuchta chun dónna agus scalltaí a sheachaint. Is féidir le timpistí tarlú go héasca, go háirithe nuair a bhíonn leanaí i gceist.

Tá nuashonruithe ar fáil ar ár rannán um Sholáthar agus Nuashonruithe Seirbhíse ar water.ie, ar Twitter @IWCare agus trínár líne chabhrach um chúram custaiméirí, oscailte 24/7 ar 1800 278 278.

Get in touch

Follow us on social media or a give us a call.