Foinsiú atá éifeachtach ó thaobh costais de a dheimhniú

Comhlíonadh

Luach ar airgead

Bainistiú Riosca

Fógraí Soláthraithe

Ón 1 Eanáir 2014, ghlac Uisce Éireann freagracht as soláthar agus bainistíocht seirbhísí uisce agus fuíolluisce in Éirinn. De bharr sin, is ar Uisce Éireann atá an fhreagracht soláthraithe atá ag freastal ar rannóg seirbhísí poiblí uisce agus fuíolluisce a íoc.

Ár réimsí fócais

Ná trí réimse a dhírimid isteach orthu ná comhlíonadh, luach ar airgead agus bainistiú riosca. Caithfimid cloí leis an Treoir maidir le Soláthair Fóntas an AE – Treoir 2017/17/CE le haghaidh gníomhachtaí foinsithe áirithe.

Na Réimsí Focáis do Sholáthar

Socrú Stráitéise Soláthair

 • Croíluachanna maidir lenár Misean agus Fís
 • Múnla Oibriúcháin
 • Pleanáil Stráitéise do Chatagóirí faoi leith
 • Bainistiú Feidhmíochta

Foinsiú agus Bainistíocht Catagóire

 • Foinsiú Stráitéiseach
 • Socrú Pholasaí Catagóire
 • Fráma do Bhainistíocht Catagóire
 • Monatóireacht Chomhlíonta

Bainistíocht Soláthraí

 • Feidhmíocht Soláthraí
 • Bainistíocht
 • Bainistíocht Conartha
 • Comhcheangal Soláthraí
 • Forbairt Soláthraí
 • BCS

​​Foréileamh Pá

 • Próiseáil Idirbheart
 • Ceannach Cuidithe
 • Bainistíocht Máistirshonraí
 • Comhlíonadh

Trí na cnaipí a bhrú, is féidir leat eolas a fháil ar Phróiseas Soláthair Uisce Éireann - Táirgí Seirbhísí agus Oibreacha atá soláthraithe chomh maith leis na Táirgí, Seirbhísí agus Oibreacha atá curtha chun tairisceana.

Má bhíonn aon cheist agat a ghabhann le Soláthar, ná bíodh drogall ort teacht i dteagmháil linn ag procurement@water.ie

Back to the top