ÁR n-UISCE
ÁR dTODHCHAÍ

Ár bPlean Stráitéiseach

Príomh Scéim Draenála Cuan Íochtarach Chorcaí

Tá cáil domhanda ar chuan íochtarach Chorcaí. Le stair mhuirí agus traidisiún bhródúil tionslaíochta, tá géar ghá le príomh scéim draenála cuan íochtarach Chorcaí chun feabhas suantasach a chuir ar cháilíocht uisce an chuain agus chun áiseanna práinneach cóireála fuíolluisce a chuir ar fáil. Cuideoidh an tionscadal seo an timpeallacht a chosaint, forbairt eacnamaíochta a éascú agus an ábaltacht a chuir in áit deileáil leis an fás atá ag teacht ar an daonra.

Your privacy settings

In order to allow the use of multimedia content on this website you must accept the use of miscellaneous cookies.

30cm séaraigh nua

14 Stáisiún caidéalúcháin

1 Cuan glaine

Back to the top