Switch to English
Back
Floating Land

Conas is féidir linn uisce a chaomhnú

Má oibríonn muid le chéile chun an méid atá ag teastáil againn a úsáid amháin in ár dtithe agus ár ngnólachtaí, is féidir linn soláthar uisce inbhuanaithe a chinntiú ar son gach duine.

Leideanna chun uisce a spáráil

Leideanna a scoilteadh

Cith a thógáil

Take a shower

Leid: Má thógfá cith ort in áit folcadh, is féidir leat uisce a spáráil.

Cuir síos an píobán gairdín

Drop the hose

Leid: Usáid canna spréite rosehead sá ghairdín in áit píobhán. Ba choir duit díriú ar na fréamhacha.

Bain úsáid as buicéad agus spúinse

Bain úsáid as buicéad agus spúinse

Leid: Más gá duit do charr a ní, d'fhéadfá buicéad agus spúinse a úsáid in áit píobhán.

Tóg cith níos giorra

Time your shower

Leid: Má thógann tú cith níos giorra sábhálfaidh tú suas le 10 lítear uisce gach nóiméad.

Uisce a úsáid faoi dhó

Use it twice

Leid: D'fhéadfá báisín a úsáid nuair a mbionn tú do bhia a ní, agus é a cuir ar na plandaí tar éis sin.

Má tá dath buí air, fág é

If it's yellow, let it mellow

Leid: Níor cheart an leithreas a sruthlú muna bhfuil gá ort.

Sconnaí sileadh a deisiú

Fix dripping taps

Leid: D'fhéadfá fan glan as an iomarca uisce a úsáid sa mbaile, má dheiseofá sconnaí agus leithris sileadh.

Ithir a chosaint

Layer up

Leid: Cuir brat ábhar phlanda, mar shampla sliseanna coirte ar do cheapach bláthanna. Coisceann sé seo galú.

Cuir as an sconna

Turn off the tap

Leid: Cuir as an sconna nuair a mbíonn tú ag scuabadh do chuid fiacla nó ag bearradh.

Bí cinnte go bhfuil siad lán

Load 'em up

Leid: Bí cinnte go gcuireann tú d'inneall níocháin agus do mhiasniteoir ar siúl nuair a mbíonn siad lán.

Coimead fuaraithe é

Keep chilling

Leid: D'fhéadfá crúiscín uisce a choimead sa chuisneoir, in áit an sconna a úsáid i gcónaí.

Súil a choimead ar uisce reatha

Keep an eye on running water

Leid: Ná imigh sconnaí reatha agus phíobáin ina haonar.

Cuir teorainn ar aon thar bruach as an dtrach

Limit any trough overflow

Leid: Socraigh na comhlaí liathróide ar na trachanna, nó páirteanna loctacha a athrú. D'fhéadfá an trach a thaoscadh agus clúdach i rith an gheimhridh.

Bain úsáid as do fhuaraitheoir plátaí

Use your plate cooler

Leid: Má tá feirm dhéiríochta agat, d'fhéadfá uisce glan as do fhuaraitheoir plátaí a bogadh go dtí an tanc. Is féidir leat é seo a úsáid nuair a mbíonn tú ag glanadh an bleánlann.

Ach i ndáiríre!

Butt seriously!

Leid: Cuir buta uisce sa gháirdín chun uisce na báistí a bailiú. Is féidir leat é seo a úsáid nuair a mbíonn tú ag glanadh do chúlchlós.

An cúlchlós a glanadh

Dry-clean the yard

Leid: Bain úsáid as scríobairí agus scuaba chun dramhaíl sholadach a bhaint as cúlchlóis, sula dtosnaíonn tú an áit a ní.

Bí cliste sa ghairdín

Bí cliste sa ghairdín

Leid: Cuir uisce ar do phlandaí go luath ar maidin nó deireanach sa tráthnóna. Coisceann sé seo galú agus seachnaíonn sé seo do chuid plandaí ag éirí loiscthe.

Roghnaigh plandaí ar mhaith leo an triomach

Roghnaigh plandaí ar mhaith leo an triomach

Leid: Roghnaigh plandaí le riachtanais níos ísle, cosiúil le labhandar nó crainn ológ.

Coinneáil an taise istigh

Coinneáil an taise istigh

Leid: Cuir coirníní glóthach speisialta sa photaí planda chun uisce a choinneáil sna fréamhacha.

Ná cuir an-iomarca uisce orthu

Ná cuir an-iomarca uisce orthu

Leid: Níl uisce ag teastáil ó phlandaí seanbhunaithe, mura bhfuil triomach crua ann.

Plug holes in containers in dry weather

Plug holes in containers in dry weather

Leid: Stop water escaping when it's dry by plugging holes in plant containers.

Cuir dallán i gcoimeádáin plandaí i rith an aimsir thirim

Cuir dallán i gcoimeádáin plandaí i rith an aimsir thirim

Leid: Cuir stop le huisce éalú nuair a mbíonn an aimsir thirim, trí dallán poill a chur sa choimeádáin plandaí.

Déan seiceáil ar an bpíbobair

Déan seiceáil ar an bpíbobair

Leid: Deán seiceáil ar an dtalamh os cionn an píbobair le haghaidh comharthaí sceitheadh.

Leideanna chun #ConserveWater
Sceití a laghdú

Sceití a laghdú

Cailltear an chuid is mó den uisce sula mbeidh sé in ár sconnaí. Tá muid ag obair chun sceití a laghdú timpeall na tíre.

Faigh amach

Reducing Leaks
Conas a úsáideann muid uisce

Conas a úsáideann muid 133 lítear uisce gach lá?

Leithreas insruthlaithe, ceathanna a thógáil, fiacla a scuabadh, soithí a ní agus uisce a chur ar na plandaí. Is iad na rudaí a úsáideann muid uisce as, ach ní smaoiníonn muid faoi. Ach tá ár acmhainní uisce faoí bhrú. Fiafraíonn muid ar gach duine iarracht a dhéanamh chun an méid atá ag teastáil againn a úsáid amháin. Léiríonn an chairt seo cliseadh ar an méid uisce a úsáidtear i dteaghlach tipiciúil Éireannach. Ní léiríonn sí ar sceití nó fadbhanna le pluiméireacht. Is féidir na uimhreacha a athrú de réir na feistithe uisce agus an gcaoi a n-iompraíonn na daoine sa teach.

Data sources include: Marshallsay, Dean, 'Micro-components of water use in the home', Artesia Consulting, 3/11/2016. Fennell, Chris; Gill, Laurence; O'Connell, David, 'An assessment of the efficiency of water saving devices in Irish households', Trinity College Dublin, 2018.

 
Cén fáth a bhfuil an t-uisce an-luachmhar

Téann uisce trí turas ó scamall go gloine

Ó scamall go gloinne

Ólachán, cócaireacht, níochán - úsáideann muid uisce ar go mór bealaí. Tosaíonn an uisce mar amhuisce in aibhneacha agus lochanna. Ansin, déantar cóireáil ar an uisce. Tá 7 gcéim mar chuid den phróiseas seo agus maireann sé 3 lá, ionas go mbeidh sé sábháilte le hól gach lá. Taistealaíonn 1.7 billiún lítear uisce trí lionra le 63 míle ciliméadar píopaí, chun uisce cóireáilte a thabhairt leis an tír.

Lean an turas ó scamall go gloinne

Scaip an teachtaireacht