?

Use the zoom tool located at the bottom right corner of the map to zoom into your area, click to place a pin on the map to identify your address.

Tabhair do d’aire go ndéantar fiosrúchán ar gach sárú chun fáil amach faoi chúis an tsáraithe agus chun deimhniú go cuirfear na gníomhachtaí ceartaitheacha cuí i bhfeidhm.

Tá na torthaí caighdeáin uisce inólta a thaispeánfar do do Zón Soláthar Uisce ó iarshamplaí uisce. Tá seans ann nach léireofar na torthaí seo na torthaí reatha do do chaighdeán uisce i do Zón Soláthair Uisce.

Tá Uisce Éireann ag foilsiú thorthaí chaighdeáín uisce inólta ó Eanáir 2014 ar aghaidh. Ba chúram an Údaráis Áitiúil é aon shampláil caighdeáin uisce agus tástáil a rinneadh roimh Eanáir 2014.Is féidir leat torthaí chaighdeán uisce inólta roimh Eanáir 2014 a fháil ar shuíomh idirlín EPA.

Is féidir leat na soláthair reatha atá ar Liosta Gníomhachta Leasúcháin (LGL) an EPA a fheiceáil leis an léarscáil idirghníomhach. Tá an chúis go bhfuil an soláthar ar an LGL agus an data críochnaithe a bhfuil ag súil leis do na hoibreacha leasúcháin curtha san áireamh.

Tá eolas mion againn ar chuid mhór de na Zóin Soláthair Uisce in Éirinn agus cuirimid fáilte roimh aiseolas ón bpobal maidir le Zóin Soláthair Uisce nach bhfuil ach sonraí teoranta ar fáil. Is féidir leat glao a chur orainn ag Glao Aitiúil 1890 278 278 le do chuid aiseolais agus ag obair le chéile, is féidir linn an tseirbhís seo a uasdháthú agus feabhas a chur uirthi sa todhchaí.

TUILLEADH EOLAIS UAIT NÓ AN BHFUIL CEIST AGAT MAIDIR LE CAIGHDEÁN UISCE INÓLTA?
Cuir glao ar Uisce Éireann ag 1850 278 278

Back to the top