Is ceart go mbeadh dath, blas agus boladh an uisce óil a sholáthraímid chuig an sconna agat inghlactha gan athrú mínormálta ar bith air.  Tá roinnt fachtóirí éagsúla ann a fhéadann bheith ina gcúis le hathrú ar an uisce.

Blas nó boladh neamhghnách

Ní ceart go mbeadh aon bholadh nó blas ar leith ar an uisce óil a sholáthraímid chuig an sconna agat. Ní hamhlaidh a bhíonn i gcónaí.

Blas & Boladh

Uisce dídhaite sa sconna agat

Uaireanta féadann cuma dhídhaite bheith ar an uisce sa sconna agat. Faigh amach céard a d’fhéadfadh bheith ina chúis leis an athrú seo ar an gcuma.

Uisce Dídhaite

Fadhbanna leis an soláthar le linn /tar éis éartha seirbhíse

Leideanna cuidiúla maidir leis an rud is ceart a dhéanamh nuair a tharlaíonn briseadh sa soláthar agat nó má bhíonn fadhbanna leis an soláthar agat tar éis don uisce bheith aischurtha.

Fadhbanna leis an soláthar

Tuairiscigh sceitheadh

Bain leas as an bhfoirm seo le do thoil chun sceitheadh uisce a thuairisciú a bheidh tugtha faoi deara agat ar réadmhaoin phoiblí sa cheantar agat.

Tuairiscigh sceitheadh

Back to the top