Céimeanna tábhachta i gcóireáil an fhuíolluisce

Réamhchóireáil

Baintear ábhair ón bhfuíolliuisce neamhchóireailte sa chéim seo a bhféadfadh damáiste a dhéanamh dár dtrealamh. Baineann an chéim seo na rudaí seo a leanas den uisce: páipéir agus plaisteacha; glanadh grin; cothromú sreibhe; glanadh gréisce agus saille.

Réamhchóireáil

Príomhchóireáil

Téann an fuíolluisce trí umair mhóra dhríodraithe le scríobáin meicniúla sa chéim seo. Baineann na humair seo leas as domhantharraingt leis na solaid a shocrú. Aistrítear na solaid chuig áiseanna cóireála sloda ag an bpointe seo.

Príomhchóireáil

Cóireáil Thánaisteach

Cuirtear roinnt mhór aeir isteach san fhuíolluisce sa chéim seo le hábhar bitheolaíoch an uisce a dhíghrádú. Baineann formhór na n-ionad cóireála leas as próisis aeróbacha leis an bhfuíollisce a chóireáil.

Cóireáil Thánaisteach

Foirmiú Flocais

Bainimid úsáid as baictéir agus protozoa le héilleáin intuaslagtha ar nós siúcra, saill agus móilíní orgáineacha ghearrshlabhracha carbóin a chaitheamh. Táthaítear codáin nach bhfuil chomh intuaslagtha céanna leis na héilleain thuasluaite i mbloic cháithníní míne ina gcuirimid flocas orthu.

Foirmiú Flocais

Turnamh deiridh

Téann an fuíolluisce trí umair deiridh ag an bpointe seo. Baineann na humair seo leas as socraíocht domhantharraingt agus scríobáin mheicniúla leis an bhflocas a bhaint den uisce.

Turnamh deiridh

Cóireáil Threasach

Baineann roinnt ionad cóireála leas as cóireáil threasach leis an gcaighdeán fuíolluisce a fheabhsú a thuilleadh.

 

Cóireáil Threasach

Baint chothaitheach

Laghdaímid na leibhéil chothaitheacha ar nós níotráite nó fosfar ionas go gcloímíd le coinníollacha ceadúnais maidir le scaoileadh. Déanfaimid é seo trí phróisis bitheolaíochta agus ceimiceáin a chur leis an uisce sa chéim thánaisteach agus an chéim deiridh den phróiseas turnaimh.

Baint chothaitheach

Rialú caighdeáin

Déantar tástáil saotharlainne rialta ar an bhfuíolluisce cóireáilte mar chuid den rialú caighdeáin. Cinntíonn sé seo nach ndéanann an t-uisce glanta aon dochar d’úsáideoirí uisce nó don bheathra uisceach.

Rialú caighdeáin

Ón draein go dtí an fharraige

Is éard i gceist le fuíolluisce ná fuíoll leachtach a thagann ó thithe, gnóthaí, tionsclaíocht, talmhaíocht, agus uisce stoirme ónár mbóithre. Caithfidh sé dul trí phróiseas cóireála a thógann suas go dhá lá sula gcuirtear ar ais sa chóras uisce é. Lean an turas ón draein go dtí an fharraige.

Lean an turas ón draein go dtí an fharraige

Cóireáil Bogaigh d’Fhuíolluisce

Córas inmharthana de chóireáil fuíolluisce is ea bogach tógtha atá deartha ionas go bhfeidhmeoidh sé mar bhogach nadúrtha, leis an gcuma chéanna air chomh maith. Déanann siad cóireáil ar fhuíolluisce ó phobail bheaga tuaithe i mbealach nach ndéanfaidh aon dochar don timpeallacht.

Cóireáil Bogaigh d’Fhuíolluisce

Back to the top