Fuíolluisce

Tá Uisce Éireann amháin freagrach as glantachán agus cothabháil an líonra séarachais poiblí. Tá líonra ionad cóireála fuíolluisce á fheidhmiú againn ar fud na tíre chomh maith.

Céard is fuíolluisce ann?

Is é an sampla is coitianta d’fhuíolluisce ná séarachas leachtach a sceitear ó thithe agus gnólachtaí, séarachas nár chóir do dhaoine a ól. Tagann fuíolluisce ó do theach ó chamras, gallúnacha, glantaigh, iarsmaí bia, saille, olaí, gr éisce agus ábhair eile ar féidir leo a bheith i do chóras séarachais.

Bailiúchán Fuíolluisce

Céard is fuíolluisce ann?

Conas a dhéantar cóireáil ar fhuíolluisce

Is é cuspóir ár n-ionad cóireála fuíolluisce ná uisce glan a tháirgeadh nach ndéanfaidh aon dochar nó truailliú don timpeallacht mórthimpeall air nuair a scaoiltear amach é. Tarlaíonn cúpla próiseas nuair a thagann an fuíolluisce isteach san ionad cóireála chun é seo a chur i gcrích.

Próiseas Cóireála Fuíolluisce

Conas a dhéantar cóireáil ar fhuíolluisce

Cóireáil Bogaigh d’Fhuíolluisce

Córas inmharthana de chóireáil fuíolluisce is ea bogach tógtha atá deartha ionas go bhfeidhmeoidh sé mar bhogach nadúrtha, leis an gcuma chéanna air chomh maith. Déanann siad cóireáil ar fhuíolluisce ó phobail bheaga tuaithe i mbealach nach ndéanfaidh aon dochar don timpeallacht.

Cóireáil Bogaigh d’Fhuíolluisce

Cóireáil Bogaigh d’Fhuíolluisce

Fadhbanna a ghabhann le fuíolluisce

An bhfuil calcthaí  agat i do dhraenacha? Faigh eolas anseo maidir le céard le déanamh agat le calcthaí a réiteach agus eolas maidir le conas gur féidir leat calcthaí a sheachaint i do theach nó ag d’áit oibre. Fadhbanna a ghabhann le fuíolluisce

Fadhbanna a ghabhann le fuíolluisce

Fadhbanna a ghabhann le fuíolluisce
Back to the top