Bain úsáid as an bhfoirm seo le do thoil chun sceitheadh uisce a thuairisciú a thug tú faoi deara ar shealúchas poiblí sa chomharsanacht agat.  Áirítear air seo cosáin, bóithre, spásanna oscailte comhchoiteanna agus áiseanna poiblí fóillíochta.   De mhalairt air sin, má bhíonn sceitheadh uisce ar do shealúchas féin, amharc ar ár Pipe Responsibility document le do thoil chun a fháil amach cé air a bhfuil freagracht as é a dheisiú.

Más rud é go dteastaíonn cabhair uait go práinneach mar go mbaineann an fhadhb le tuiliú séaraigh, truailliú nó fadhb ar bith eile a bhfuil riosca sláinte nó comhshaoil ag gabháil leis, is den tábhacht é go gcuirfeá glaoch orainn ar 1850 278 278 nó (00) 353 1 707 2828 sa chaoi go mbeimid in ann dul i gcabhair ort láithreach bonn. 

Nótáil le do thoil go bhfuil réimsí a bhfuil réiltín * leo éigeantach.

Where did you spot the leak?

Leak type

Your contact details

Please note that standard leak reports are monitored from 8am – 8pm, Monday to Sunday.

If you are concerned about a major burst or have a water supply emergency, please contact us immediately on 1850 278 278. Our lines are open 24 hours a day, 7 days a week.

Back to the top