Bain úsáid as an bhfoirm seo le do thoil chun sceitheadh uisce a thuairisciú a thug tú faoi deara ar shealúchas poiblí sa chomharsanacht agat.  Áirítear air seo cosáin, bóithre, spásanna oscailte comhchoiteanna agus áiseanna poiblí fóillíochta.   De mhalairt air sin, má bhíonn sceitheadh uisce ar do shealúchas féin, amharc ar ár Pipe Responsibility document le do thoil chun a fháil amach cé air a bhfuil freagracht as é a dheisiú.

Más rud é go dteastaíonn cabhair uait go práinneach mar go mbaineann an fhadhb le tuiliú séaraigh, truailliú nó fadhb ar bith eile a bhfuil riosca sláinte nó comhshaoil ag gabháil leis, is den tábhacht é go gcuirfeá glaoch orainn ar 1850 278 278 nó (00) 353 1 707 2828 sa chaoi go mbeimid in ann dul i gcabhair ort láithreach bonn. 

Nótáil le do thoil go bhfuil réimsí a bhfuil réiltín * leo éigeantach.

Please note fields with an asterisk * are mandatory.

Cén áit ar thug tú faoi deara an sceitheadh?

Cineál sceite

Do shonraí teagmhála

Nótáil le do thoil go ndéantar monatóireacht ar thuairiscí caighdeánacha sceite ó 8am - 8pm, Luan go Domhnach.

Má bhíonn imní ort faoi phléascadh mór nó má bhíonn éigeandáil soláthair uisce agat, déan teagmháil linn láithreach le do thoil ar 1850 278 278. Bíonn ár línte ar oscailt 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.

Back to the top