Tá Uisce Éireann freagrach as cinntiú go gcloíonn siad leis an tsonraíocht a éilítear. Tá siad freagrach as na méadair a fheistiú agus a chothabháil.

Back to the top