Is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta uisce nua a bheidh freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sheachadadh do thithe agus gnóthais. Beidh Uisce Éireann freagrach as na seirbhísí uisce poiblí a oibriú, lena n-áirítear sócmhainní náisiúnta uisce a bhainistiú, an córas uisce a chothabháil, infheistíocht agus pleanáil, tionscadail chaipitil a bhainistiú agus cúram do chustaiméirí agus billeáil.

Beidh Uisce Éireann freagrach go sonrach as:

  • Uisce a fháil as an timpeallacht
  • Seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sheachadadh chuig tithe agus gnóthais
  • An bonneagar uisce reatha a chothabháil
  • Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar Uisce Éireann amach anseo
     
Back to the top