Mura bhfuil Uimhir Iarratais agus PIN agat, nó má tá siad caillte agat, íoslódáil foirm nua anseo, líon isteach í, agus seol ar ais í chuig: Uisce Éireann, Saorphost, Bosca Poist 448, Oifig Seachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí. Nó is féidir iarratas a dhéanamh ar an bhfón ón Luan 24 Samhain 2014 ach glaoch ar Glao Áitiúil 1850 448 448. Beidh na línte ar oscailt ón a 8 ar maidin go dtí a 8 tráthnóna, 7 lá na seachtaine.

Back to the top