Nuair a bheidh do bhosca méadair agus/nó do mhéadar uisce suiteáilte, beimid ag cnagadh ar an doras (ar an lá céanna nó i ndiaidh roinnt laethanta) le seiceáil go bhfuil do sholáthar uisce ag obair mar is ceart agus le deimhniú go bhfuil an méadar a rinneamar a shuiteáil ceangailte go díreach le do sholáthar.

I gcás ina ndearnadh bosca méadair a shuiteáil cuirfimid an limistéar tochailte sa staid ina raibh sé roimhe. Is cuid riachtanach den obair é seo, agus arís déanfaimid iarracht, nuair is féidir, an cur isteach a choinneáil ag íosmhéid. D'fhéadfadh obair dheisiúcháin ar an talamh a bheith sealadach ag an tús.

Cuirfimid athchóiriú buan i gcrích de ghnáth laistigh de thrí lá oibre ach laistigh de dheich lá oibre ar a mhéid.

Ní féidir linn ráthú go bhfuil an t-ábhar deisithe a úsáidtear, mar shampla stroighin nó tarmac, mar mheaitseáil bheacht leis an ábhar a bhí ann roimhe, ach déanfaimid ár ndícheall é a chur ar ais sa staid ina raibh sé agus i gcomhréir le Rialacháin atá leagtha amach ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá sé tábhachtach le tuiscint go mbeidh dath na n-ábhar nua difriúil ón dromchla bunaidh.

* Tabhair faoi deara go bhféadfadh go mbeadh dath an dromchla beagáinín difriúil mar gheall ar shíonchaitheamh ar an seandromchla, ach go meascfaidh sé sin tar éis roinnt ama.
 

Back to the top