Déanfar rialú geilleagrach agus comhshaoil ag an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) mar bhonn agus taca ag oibríochtaí Uisce Éireann.

Back to the top