Leagann an EPA amach na riachtanais samplála laistigh den tionscal uisce agus déanann na hÚdaráis Áitiúla sampláil faoi láthair. Glacfaidh Uisce Éireann an tasc le huisce poiblí a shampláil agus déanfaidh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) an mhonatóireacht.

Back to the top