• Beidh branda Uisce Éireann ag tús chárta aitheantais Uisce Éireann agus beidh pictiúr, ainm, uimhir chárta agus dáta eisiúna air.
• Beidh uimhir ionad glaonna Uisce Éireann ag cúl an chárta, chomh maith le seoladh leis an gcárta a fhilleadh chuige i gcás go n-aimsítear é agus forleagan braille.
• Taispeánfaidh ár gcuid conraitheoirí a lógó cuideachta i dteannta le lógó Uisce Éireann.
•Mura bhfuil tú cinnte, iarrtar ort glaoch a chur ar 1890 278 278 chun I.D. Uisce Éireann a sheiceáil.
• Cuirtear oiliúint ar bhaill foirne agus shuiteálaithe Uisce Éireann maidir leo féin agus an chuideachta a bhfuil siad ag obair lena haghaidh a aithint.
• Taispeánfaidh siad a I.D. i gcónaí agus ní iarrfaidh siad cead isteach i do theach RIAMH.
• Ní iarrfaidh baill foirne Uisce Éireann airgead ó shealbhóir tí RIAMH.

**Cuireadh in iúl dúinn go bhfuil camscéim ar siúl ar líne, áit ar seoladh comhfhreagras inar iarradh sonraí bainc chuig daoine atá rannpháirteach i nGrúpscéimeanna Uisce agus é tugtha le tuiscint gurbh é Uisce Éireann a bhí á lorg. Níor iarr Uisce Éireann sonraí bainc/cárta víosa agus ba cheart neamhaird a dhéanamh de na hiarratais sin is cuma cé chomh diongbháilte is atá an comhfhreagras**
 

Back to the top