Measann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil go bhfuil an fhéidearthacht ann suas le 2,000 post a sholáthar ón gclár méadraithe.

Tá suiteáil na méadar dian ó thaobh saothair de, agus tá miontochailte agus oibreacha athchuir i gceist tar éis don mhéadar a bheith suiteáilte. Tabharfaidh sé sin fostaíocht atá ag teastáil go mór san earnáil tógála.

 

Back to the top