Tá raon roghanna íocaíochta ar fáil chun cur ar do chumas do bhillí seirbhísí uisce a íoc go háisiúil.

Dochar Díreach
Is féidir leat clárú do Dhochar Díreach ach an fhoirm Sainordú Dochair Dhírigh seo a chomhlánú agus í a chur ar ais chugainn ag an seoladh seo: Uisce Éireann, Bosca OP 860, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí, Éire.

Cuntas ar líne
Is féidir leat do chuntas a bhainistiú go réidh ach cuntas ar líne M’Uisce (My Water) a úsáid.
Le cuntas ar líne M’Uisce (My Water), cuirtear ar do chumas do bhille uisce a íoc ar líne ach cárta dochair nó cárta creidmheasa a úsáid, amharc ar fhógraí bille, chlárú do bhilleáil gan pháipéar agus Dochar Díreach a chur ar bun. Is féidir leat clárú do chuntas ar líne M’Uisce (My Water) anseo nó, más rud é gur chláraigh tú do bhainistíocht cuntais ar líne cheana féin, féadfaidh tú logáil isteach i do chuntas ar líne anseo.

Cárta Dochair nó Cárta Creidmheasa
Is féidir leat íocaíochtaí cárta dochair nó cárta creidmheasa a dhéanamh ar líne nó ar an teileafón ach glao a chur orainn ar 1850 448 448 nó ar +353 1 7072824. Bíonn ár línte ar oscailt ó 9rn go dtí 5:30in Luan go hAoine. Beidh d’uimhir chuntais le hUisce Éireann ag teastáil uait chun cárta dochair nó cárta creidmheasa a úsáid le haghaidh do bhille a íoc ar an teileafón.

Glacann Uisce Éireann le Visa agus le Mastercard. Fág trí lá oibre sula mbeidh do chuid íocaíochtaí le feiceáil ar do chuntas.

Airgead tirim
Is féidir leat airgead tirim a úsáid chun do bhille a íoc in aon asraon miondíola ina bhfeiceann tú comharthaí Payzone agus PostPoint. Is féidir leat é a íoc in aon Oifig Phoist freisin. Sna hasraonta sin, is féidir leat do bhille a íoc ina iomláine nó páirtíocaíocht a dhéanamh faoi réir íosluach €5.

Baincéireacht Ar Líne / Ríomhaistriú Airgid (EFT)
Is féidir íocaíocht a dhéanamh tríd an rogha íocaíochta ar líne a chuireann do bhanc ar fáil. Beidh d’uimhir chuntais le hUisce Éireann, d’Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) agus do Chód Aitheantais Bainc (BIC) ag teastáil uait. Is féidir do chóid IBAN agus BIC a fheiceáil ar do ráiteas bainc nó is féidir iad a iarraidh ó do bhanc.

Mybills.ie
Is féidir leat billí a íoc ag www.mybills.ie, an tseirbhís saor in aisce ar líne atá á reáchtáil ag An Post, ach do chárta dochair a úsáid.

Seic
Is féidir leat seic, in éineacht le bileog chomhlánaithe íocaíochta (faoi iamh leis an mbille), a sheoladh sa phost chuig an seoladh seo a leanas:
Uisce Éireann, Bosca OP 860, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí, Éire. (Ná cuir airgead tirim sa phost.)

Custaiméirí ag a bhfuil deacrachtaí a mbillí a íoc:
Táimid tiomanta d’oibriú le custaiméirí ag a bhfuil deacrachtaí a mbillí uisce a íoc.
Déan teagmháil le hUisce Éireann chun roghanna cabhracha a d’fhéadfadh a bheith ar fáil duit a phlé.

Back to the top