Is féidir d'iarratas a dhéanamh ar líne, leis an bpost nó ar an teileafón.

Chun iarratas a dhéanamh ar líne:
Sula dtosaíonn tú d'iarratas ar líne, faigh d'uimhir iarratais agus d'UPSP. Tá na sonraí seo le fáil sa chúinne ar barr ar thaobh na láimhe deise den fhoirm iarratais bhunaidh a fuair tú sa phost.

Féach ár dtreoir céim ar chéim le hiarratas a dhéanamh ar líne anseo nó tosaigh d'iarratas ar líne anois

Chun iarratas a dhéanamh leis an bpost nó ar an teileafón:

  • Ar an teileafón ón Luan 24 Samhain 2014: Glao áitiúil 1850 778 778 nó +353 1 707 2824. Beidh na línte ar oscailt ón a 8 ar maidin go dtí a 8 tráthnóna, 7 lá na seachtaine. Má theastaíonn uait d'iarratas ar dhéanamh i nGaeilge, glaoigh orainn ar Ghlao Áitiúil 1850 778 778 agus diailigh 9.
  • Leis an bpost: Íoslódáil agus líon isteach foirm iarratais agus seol ar ais í chuig Uisce Éireann, Saorphost, Bosca Poist 448, Oifig Seachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí.
Back to the top