Suiteálfar an méadar ag an mbuacaire ar an gcosán poiblí, agus mar sin cé go mbeifear in ann an méadar a léamh níl sé beartaithe go mbeidh ort déanamh amhlaidh. Déanfaidh baill foirne Uisce Éireann léamh méadar trí thiomáint tharstu.

Back to the top