The old, damaged pipes will be replaced with modern, high density polyethylene (plastic) pipes.

Decommissioning 1.1 kilometres of problematic cast iron water mains

Works will commence at the end of November in Ring, Co. Waterford to improve the water supply for local residents by replacing old cast iron water mains in poor condition.

Irish Water, working in partnership with Waterford City and County Council, is decommissioning 1.1 kilometres of problematic cast iron water mains in Roberts Cross Water Supply Scheme. 

New water mains will be constructed along the R674 road in the vicinity of Ring National School. 

New service connections will be installed

The old, damaged pipes will be replaced with modern, high density polyethylene (plastic) pipes. New service connections will be installed from the new water main to each customer’s property.

These works will be carried out by Coffey Northumbrian Ltd in partnership with Waterford City and County Councils on behalf of Irish Water. The works are expected to be completed by February 2019.

“As they get older, cast iron watermains can become severely corroded, which can give rise to increased levels of iron in the water supply and discoloration of the water. Replacing the old pipework will eliminate this issue of high iron levels and improve the quality of the water.” said Mark O’Duffy, Leakage Reduction Programme Regional Lead at Irish Water.

“Replacing these ageing water mains will not only improve water quality, it will also reduce leakage and improve security of water supply. At present, almost half of the water produced in Ireland is lost to leaks in the network.”

“We would like to thank local residents for their ongoing cooperation as we work together to deliver these improvements for Ring; and Waterford City and County Council for their continuing efforts in delivering this programme of works.”

Works may involve some short-term water shut offs

Traffic Management will be in place for the duration of the works. Local and emergency access will be maintained at all times, works crews will make every effort to minimise any disruption these necessary works cause.

The works may involve some short-term water shut offs and the project team will ensure that customers are given a minimum of 48 hours notice prior to any planned water shut offs. 

“We will continue to work with the community to minimise disruption. Customers can phone Irish Water on Callsave 1850 278 278 if they have any further questions about the project,” added Mark O’Duffy

More information

For more information, please visit our Leakage Reduction Programme page. 

Oibreacha tosnaithe sa Rinn chun caighdeán an uisce agus slándáil an tsoláthair a fheabhsú, chomh maith le sceitheadh a laghdú, arsa Uisce Éireann

Cuirfear tús le hoibreacha ag deireadh mí na Samhna sa Rinn, Co Phort Láirge chun an soláthar uisce d’áitritheoirí áitiúla a fheabhsú, tríd an phríomhlíne atá déanta as iarann teilgthe agus droch-bhail uirthi a bhaint amach agus príomhlíne nua a chur isteach ina háit.

Tá Uisce Éireann, ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, ag díchoimisiúnú 1.1km de phríomhlíne déanta as iarann teilgthe a bhfuil fadhb léi i Scéim Soláthar Uisce Chrosaire Roberts.

Tógfar príomhlíne nua uisce feadh bóthar an R674 i gcomharsanacht Scoil Náisiúnta na Rinne. 

Déanfar píobáin phoileitiléine (plaisteacha) nua-aimseartha, ar ard-dlús a chur isteach in áit na seana-phíobáin damáistithe. Cuirfear isteach ceangail seirbhíse úra ón bpríomhlíne uisce nua go dtí maoin gach custaiméar.

Siad Coffey Northumbrian Ltd a dhéanfaidh an obair seo, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, ar son Uisce Éireann. Táthar ag súil go mbeidh na hoibreacha críochnaithe faoi dheireadh Feabhra 2019.

“De réir mar a théann siad in aois, éiríonn príomhlínte uisce atá déanta as iarann teilgthe creimthe ag meirg, rud a chiallaíonn go mbíonn leibhéil arda iarainn sa tsoláthar uisce, chomh maith le dídhathú an uisce féin. Trí phríomhlíne nua a chur in áit an sean-phríomhlíne, cuirfear deireadh leis na leibhéil arda iarainn seo agus tiocfaidh feabhas mór ar chaighdeán an uisce”, arsa Mark O’Duffy, an té atá i gceannas an Chláir um Laghdú Sceite de chuid Uisce Éireann sa réigiún.

“Ní hamháin go dtiocfaidh feabhas ar chaighdeán an uisce trí phríobáin nua a chur in áit na sean-phíobáin, ciallóidh sé chomh maith go mbeidh laghdú i sceitheadh an uisce agus slándáil an tsoláthar uisce níos fearr dá bharr. Faoi láthair, cailltear beagnach leath den uisce a chuirtear ar fáil in Éirinn trí sceitheadh sa ghréasán.” 

“Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le muintir na háite as ucht a gcomhoibriú leanúnach agus sinn ag obair le chéile chun na feabhsúcháin seo a chur in áit sa Rinn; buíochas chomh maith le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge as ucht a gcuid iarrachtaí leanúnacha ar mhaithe leis an gclár oibre seo a thabhairt chun críche.”

Beidh Bainistíocht Tráchta i bhfeidhm fad is a bheidh an obair ag dul ar aghaidh. Beidh rochtain áitiúil agus éigeandála ar fáil an t-am ar fad, agus déanfaidh an fhoireann oibre a ndícheall gan cur isteach ró-mhór ar dhaoine fad is a mbeidh na hoibreacha riachtanacha seo ar siúl.

D’fhéadfadh go mbeidh gá an soláthar uisce a dhúnadh ar feadh tréimhsí gairide ó ham go chéile agus cinnteoidh an fhoireann tionscadail go dtabharfaí fógra 48 uair a chloig ar a laghad do chustaiméirí sula mbíonn aon dúnadh uisce pleanáilte. 
“Leanfaimid orainn ag obair leis an bpobal chun an cur isteach ar dhaoine a laghdú. Is féidir le Custaiméirí glaoch ar Uisce Éireann ar Ghlao Sábhála 1850 278 278 má tá aon cheisteanna eile acu mar gheall ar an tionscadal,” arsa Mark O’Duffy.

Tuilleadh eolais

Féach ar an gClár Náisiúnta um Laghdú Sceite i gcomhair a thuilleadh eolais. 
 

Waterford

Back to the top