Water tankering to Inis Oírr has commenced

Irish Water, working in partnership with Galway County Council, is urging residents, businesses and visitors to Inis Oírr to conserve water, due to low raw water levels in the reservoirs. We have commenced tankering of water to Inis Oírr and night-time restrictions will commence after the June Bank Holiday weekend.

Night time restrictions from 5 June

Commencing Tuesday, 5 June water supply will be restricted each night from 11pm to 7am in order to ensure a consistent daytime supply on the island.

Tankering is not a sustainable option and we are appealing to residents, businesses and visitors to reduce your usage to ensure a consistent supply of water for all.

Residents, businesses and visitors to Inis Mór and Inis Meain are also being asked to conserve water in order to maintain raw water levels in the reservoirs and prevent any supply shortages later in the summer.

Report a leak

To help conserve water, we are also asking our customers to please report any leaks you see on the public network and repair any private side leaks in your homes and businesses to help restore water levels in the network. You can report any public side leaks via our Report a Leak form or by calling our customer care helpline, open  24/7, on 1850 278 278. Leak detection crews have been working on the islands and efforts are being made to reduce the wastage of treated water through leaks. 

Thank you for your co-operation

Irish Water and Galway County Council would like to apologise for any inconvenience caused and would like to thank the public in advance for their co-operation. We will keep you updated on water storage levels at the reservoirs and will advise when you can return to normal usage.

Tips to help you conserve water

 • Leak free: Check that your home is leak free. Check for running overflows and fix any dripping taps, cisterns or pipes
 • Don’t let the tap run: Brushing your teeth with the tap running can use up to a staggering 6 litres per minute. Brushing your teeth with the tap off will use a more modest 1 litre of water
 • Shower vs. Bath: The average bath uses 80 litres of water compared to an average shower using 49 litres in seven minutes. Switch your bath to a shower for a massive water saving
 • Less time: With the average shower using 7 litres of water per minute by turning your five minute shower into four minutes, you could save up to 7 litres of water per day!
 • Fully loaded: Always ensure your dishwasher and washing machines are fully loaded. A modern washing machine uses approximately 65 litres of water per cycle while a dishwasher uses 20 litres. By ensuring they are fully loaded, not only will you conserve water but you will also reduce your energy bills
 • Don’t flush it all away: A third of all water used in the home is flushed down the toilet. Some larger cisterns can continue to work effectively with a smaller flush. Place a displacement device into the cistern (out of the way of moving parts) to save water
 • Don’t forget to collect: Rainwater is excellent for your garden. Collect it in a water butt from your gutters but always make sure to securely cover the large container for safety

Water conservation tips

For more information on how to conserve leaks in at home, visit our Be Water Smart page. For information on how to conserve water for businesses, visit our business section.

Srianta ar an soláthar uisce le teacht i bhfeidhm ar Inis Oírr tar éis an Lae Saoire Bainc de bharr leibhéil ísle sna taiscumair

Ag obair dó i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Gaillimhe, tá Uisce Éireann ag moladh do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí ar Inis Oírr agus do chuairteoirí ar an oileán uisce a chaomhnú de bharr na leibhéal íseal amhuisce atá fágtha sna taiscumair. Tá Uisce Éireann tar éis tús a chur le huisce a iompar chuig Inis Oírr agus tiocfaidh srianta oíche i bhfeidhm tar éis dheireadh seachtaine an Lae Saoire Bainc i mí an Mheithimh.

Ón Máirt an 5 Meitheamh, beidh srian ann ar an soláthar uisce ó 11 i.n. go 7 r.n. gach oíche ar mhaithe le soláthar seasta a chinntiú le linn an lae ar an oileán.

Ní rogha inbhuanaithe é uisce a iompar chuig an oileán, agus tá Uisce Éireann ag iarraidh ar gach cónaitheoir, gnólacht agus cuairteoir a n-úsáid uisce a laghdú chun soláthar seasta uisce a chinntiú do chách.

Táthar ag iarraidh ar chónaitheoirí, ar ghnólachtaí agus ar chuairteoirí ar Inis Mór agus ar Inis Meáin freisin uisce a chaomhnú ar mhaithe le leibhéil amhuisce a chothabháil sna taiscumair agus ar mhaithe le haon ghanntanas soláthair a sheachaint níos déanaí sa samhradh.

Chun cabhrú leo uisce a chaomhnú, táthar ag iarraidh ar chustaiméirí freisin aon ligean a dtarlaíonn siad air ar an líonra poiblí a thuairisciú agus aon ligean ar an taobh príobháideach ina dtithe agus ina ngnólachtaí a dheisiú chun cabhrú le leibhéil uisce a athbhunú sa líonra.  Is féidir le custaiméirí aon ligean ar an taobh poiblí a thuairisciú ar líne ag www.water.ie nó trí ghlao a chur ar an líne chabhrach do chustaiméirí ar 1850 278 278. Bíonn an líne ar oscailt 24 huaire sa lá, 7 lá sa tseachtain. Tá criúnna braite ligin ag obair ar na hoileáin agus tá iarracht á déanamh an méid uisce chóireáilte a chailltear trí ligean a laghdú.

Ba mhaith le hUisce Éireann agus le Comhairle Contae na Gaillimhe leithscéal a ghabháil as aon mhíchaoithiúlacht agus ba mhaith leo buíochas a ghabháil leis an bpobal roimh ré as ucht a gcomhair. Coinneofar daoine ar an eolas faoi na leibhéil stórála uisce sna taiscumair agus tabharfar fógra do thomhaltóirí nuair a bheidh siad in ann filleadh ar a gcuid uisce a úsáid ar an ngnáthbhealach. Logáil isteach ar www.water.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Na príomhleideanna ó Uisce Éireann maidir le huisce a chaomhnú

 • Saor ó ligean: Seiceáil an bhfuil do theach saor ó ligean. Seiceáil an bhfuil aon róshreabhadh ann agus deisigh aon sconnaí, sistéil nó píobáin atá ag sileadh.
 • Ná fág an sconna ag rith: Má scuabann tú do chuid fiacla agus an sconna ag rith, úsáidfidh tú suas le 6 lítear in aghaidh an nóiméid - is méid uafásach é sin. Ní úsáidfidh tú ach 1 lítear uisce má scuabann tú do chuid fiacla agus an sconna curtha as. 
 • Cithfholcadh vs. Folcadh: Úsáidtear 80 lítear uisce sa mheánfholcadh. I gcomparáid leis sin, ní úsáidtear ach 49 lítear sa mheán-chithfholcadh a mhaireann seacht nóiméad. Chun ollchoigilt uisce a dhéanamh, glac cithfholcadh seachas folcadh. 
 • Níos lú ama: Toisc go n-úsáidtear 7 lítear uisce in aghaidh an nóiméid sa mheán-chithfholcadh, ní gá duit ach aon nóiméad amháin a ghearradh ó do chithfholcadh cúig nóiméad chun suas le 7 lítear a choigilt in aghaidh an lae! 
 • Lódáilte go hiomlán: Déan cinnte de go mbíonn do mhiasniteoir agus do mheaisín níocháin lódáilte go hiomlán i gcónaí. Úsáideann meaisín níocháin nua-aimseartha thart ar 65 lítear uisce in aghaidh an chiogail. Úsáideann miasniteoir 20 lítear in aghaidh an chiogail. Má dhéanann tú cinnte de go mbíonn siad lódáilte go hiomlán, ní hé amháin go gcaomhnóidh tú uisce, ach laghdóidh tú do bhillí fuinnimh freisin. 
 • Ná sruthlaigh an t-uisce ar fad ar shiúl: Sruthlaítear síos an leithreas aon trian den uisce ar fad a úsáidtear sa bhaile. Bíonn sistéil mhóra áirithe éifeachtach go fóill fiú amháin nuair a shruthlaítear go bog iad. Cuir gléas díláithriúcháin isteach sa sistéal (áit nach mbeidh sé sa bhealach ar pháirteanna gluaisteacha) chun uisce a choigilt. 
 • Ná déan dearmad ar uisce a bhailiú: Sáracmhainn do do ghairdín is ea uisce báistí. Bailigh uisce báistí ó do gháitéir le buta uisce, ach déan cinnte de go mbíonn an coimeádán mór cumhdaithe go slán i gcónaí ar mhaithe le do shábháilteacht.

Galway

Back to the top