Demand on the scheme has increased by 25 per cent in recent days

Irish Water working in partnership with Galway County Council is appealing to customers on the Tír na Fhia/Leitir Mór Water Supply Scheme to conserve water for the foreseeable future as demand on the scheme has increased by 25 per cent in recent days. Leak detection and repair efforts are being undertaken but usage remains very high.

In an effort to minimise potential interruptions, customers are being asked to conserve water by refraining from watering gardens, washing cars, using power hoses and minimising their use generally. Every small effort to save water will contribute to maintaining supplies and benefit your entire community by reducing the likelihood of water restrictions. Farmers are requested to turn off water supply to fields that are not in use and to conserve water in general.

Please report any leaks on the public network

To help conserve water customers are also being asked to report any leaks they see on the public network and to repair any private side leaks in their homes and businesses to help restore water levels in the network. Customers can report any public side leaks online via our Report a Leak form or by calling the customer care helpline 24/7 on 1850 278 278.

Restrictions and shut-offs of water supplies will become necessary if demand does not reduce, as demand is outstripping supply capacity and water levels in the reservoirs are dropping.

Irish Water and Galway County Council would like to thank customers in advance for their co-operation.

Irish Water has a number of tips to help customers conserve water including:

Tips to help you conserve water

 • Leak free: Check that your home is leak free. Check for running overflows and fix any dripping taps, cisterns or pipes
 • Don’t let the tap run: Brushing your teeth with the tap running can use up to a staggering 6 litres per minute. Brushing your teeth with the tap off will use a more modest 1 litre of water
 • Shower vs. Bath: The average bath uses 80 litres of water compared to an average shower using 49 litres in seven minutes. Switch your bath to a shower for a massive water saving
 • Less time: With the average shower using 7 litres of water per minute by turning your five minute shower into four minutes, you could save up to 7 litres of water per day!
 • Fully loaded: Always ensure your dishwasher and washing machines are fully loaded. A modern washing machine uses approximately 65 litres of water per cycle while a dishwasher uses 20 litres. By ensuring they are fully loaded, not only will you conserve water but you will also reduce your energy bills
 • Don’t flush it all away: A third of all water used in the home is flushed down the toilet. Some larger cisterns can continue to work effectively with a smaller flush. Place a displacement device into the cistern (out of the way of moving parts) to save water
 • Don’t forget to collect: Rainwater is excellent for your garden. Collect it in a water butt from your gutters but always make sure to securely cover the large container for safety

Iarrtar ar chónaitheoirí agus gnóthais i dTír an Fhia/Leitir Mór uisce a chaomhnú mar thoradh ar an méadú suntasach atá tagtha ar an éileamh ar sholáthar uisce

Tá Uisce Éireann, ag obair dó i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Gaillimhe, ag iarraidh ar chustaiméirí i Scéim Soláthair Uisce Thír an Fhia/Leitir Mór uisce a chaomhnú go ceann i bhfad mar go bhfuil méadú 25 faoin gcéad tagtha le laethanta beaga anuas ar an éileamh ar an scéim. Tá iarrachtaí á ndéanamh ligean a bhrath agus a dheisiú. Mar sin féin, is an-ard fós atá an úsáid.

D’fhonn cur isteach féideartha a íoslaghdú, iarrtar ar chustaiméirí uisce a chaomhnú trí staonadh ó ghairdíní a uisciú, ó charranna a ní agus ó phíobáin chumhachta a úsáid, agus trína n-úsáid uisce a íoslaghdú go ginearálta. Na hiarrachtaí beaga go léir a dhéantar ar mhaithe le huisce a chaomhnú, rannchuideoidh siad le soláthairtí a chothabháil agus rachaidh siad chun tairbhe don phobal ar fad mar go laghdóidh siad an dóchúlacht go gcuirfear srianta uisce i bhfeidhm. Iarrtar ar fheirmeoirí an soláthar uisce do ghoirt nach bhfuil in úsáid a chur as agus uisce a chaomhnú go ginearálta.

Chun cabhrú leo uisce a chaomhnú, táthar ag iarraidh ar chustaiméirí freisin aon ligean a dtarlaíonn siad air ar an líonra poiblí a thuairisciú agus aon ligean ar an taobh príobháideach ina dtithe agus ina ngnólachtaí a dheisiú chun cabhrú le leibhéil uisce a athbhunú sa líonra.  Is féidir le custaiméirí aon ligean ar an taobh poiblí a thuairisciú ar líne ag www.water.ie nó trí ghlao a chur ar an líne chabhrach do chustaiméirí ar 1850 278 278. Bíonn an líne ar oscailt 24 huaire sa lá, 7 lá sa tseachtain.

Beidh sé riachtanach soláthairtí uisce a shrianadh agus a chur as mura laghdaítear an t-éileamh, toisc gur mó an t-éileamh ná an acmhainn soláthair agus gur ag laghdú a bhíonn na leibhéil uisce sna taiscumair.

Ba mhaith le hUisce Éireann agus le Comhairle Contae na Gaillimhe buíochas a ghabháil le custaiméirí roimh ré as ucht a gcomhair.

Tá roinnt leideanna ag Uisce Éireann a chabhróidh le custaiméirí uisce a chaomhnú, lena n-áirítear:

 • Saor ó ligean: Seiceáil an bhfuil do theach saor ó ligean. Seiceáil an bhfuil aon róshreabhadh ann agus deisigh aon sconnaí, sistéil nó píobáin atá ag sileadh.
 • Ná fág an sconna ag rith: Má scuabann tú do chuid fiacla agus an sconna ag rith, úsáidfidh tú suas le 6 lítear in aghaidh an nóiméid - is méid uafásach é sin. Ní úsáidfidh tú ach 1 lítear uisce má scuabann tú do chuid fiacla agus an sconna curtha as.
 • Cithfholcadh vs. Folcadh: Úsáidtear 80 lítear uisce sa mheánfholcadh. I gcomparáid leis sin, ní úsáidtear ach 49 lítear sa mheán-chithfholcadh a mhaireann seacht nóiméad. Chun ollchoigilt uisce a dhéanamh, glac cithfholcadh seachas folcadh.
 • Níos lú ama: Toisc go n-úsáidtear 7 lítear uisce in aghaidh an nóiméid sa mheán-chithfholcadh, ní gá duit ach aon nóiméad amháin a ghearradh ó do chithfholcadh cúig nóiméad chun suas le 7 lítear a choigilt in aghaidh an lae! 
 • Lódáilte go hiomlán: Déan cinnte de go mbíonn do mhiasniteoir agus do mheaisín níocháin lódáilte go hiomlán i gcónaí. Úsáideann meaisín níocháin nua-aimseartha thart ar 65 lítear uisce in aghaidh an chiogail. Úsáideann miasniteoir 20 lítear in aghaidh an chiogail. Má dhéanann tú cinnte de go mbíonn siad lódáilte go hiomlán, ní hé amháin go gcaomhnóidh tú uisce, ach laghdóidh tú do bhillí fuinnimh freisin.
 • Ná sruthlaigh an t-uisce ar fad ar shiúl: Sruthlaítear síos an leithreas aon trian den uisce ar fad a úsáidtear sa bhaile. Bíonn sistéil mhóra áirithe éifeachtach go fóill fiú amháin nuair a shruthlaítear go bog iad. Cuir gléas díláithriúcháin isteach sa sistéal (áit nach mbeidh sé sa bhealach ar pháirteanna gluaisteacha) chun uisce a choigilt. 
 • Ná déan dearmad ar uisce a bhailiú: Sáracmhainn do do ghairdín is ea uisce báistí. Bailigh uisce báistí ó do gháitéir le buta uisce, ach déan cinnte de go mbíonn an coimeádán mór cumhdaithe go slán i gcónaí ar mhaithe le do shábháilteacht.

Galway

Back to the top