Raw water levels on the island are at a very low level

Irish Water, working in partnership with Galway County Council, is urging residents, businesses and visitors to Inis Oirr to conserve water, due to low raw water levels in the reservoirs. Irish Water committed extensive resources to tankering 8 million litres of drinking water to the island in the summer of 2017. Raw water levels on the island are at a very low level and tankering of water for the 2018 season will commence this week. 

This is not a sustainable option and we are appealing residents, businesses and visitors to reduce their usage to ensure a consistent supply of water for all. Should this dry spell continue and reservoir levels continue to drop, we will have to impose night time restrictions.

Report a Leak

With demand on water supplies expected to increase significantly over the summer months, Irish Water is asking the public for their assistance by reporting all leaks on the public network to our customer care helpline which is open 24/7 on 1850 278 278 to help conserve water and reduce loss of water in the network. Leak detection crews will be working on the island over the coming weeks and efforts are being made to reduce the wastage of treated water through leaks.

Irish Water and Galway County Council would like to apologise for any inconvenience caused and would like to thank the public in advance for their co-operation. Updates will be issued on the water storage levels at the reservoirs and consumers will be advised when they can return to normal usage. For more information and updates, visit our Water Supply Updates page or Twitter @IWCare.

Irish Water’s Top Tips for Conserving Water

 • Leak free: Check that your home is leak free. Check for running overflows and fix any dripping taps, cisterns or pipes.
 • Don’t let the tap run: Brushing your teeth with the tap running can use up to a staggering 6 litres per minute. Brushing your teeth with the tap off will use a more modest 1 litre of water.
 • Shower vs. Bath: The average bath uses 80 litres of water compared to an average shower using 49 litres in seven minutes. Switch your bath to a shower for a massive water saving.
 • Less time: With the average shower using 7 litres of water per minute by turning your five minute shower into four minutes, you could save up to 7 litres of water per day!
 • Fully loaded: Always ensure your dishwasher and washing machines are fully loaded. A modern washing machine uses approximately 65 litres of water per cycle while a dishwasher uses 20 litres. By ensuring they are fully loaded, not only will you conserve water but you will also reduce your energy bills.
 • Don’t flush it all away: A third of all water used in the home is flushed down the toilet. Some larger cisterns can continue to work effectively with a smaller flush. Place a displacement device into the cistern (out of the way of moving parts) to save water.
 • Don’t forget to collect: Rainwater is excellent for your garden. Collect it in a water butt from your gutters but always make sure to securely cover the large container for safety.

Molann Uisce Éireann do mhuintir Inis Oírr uisce a chaomhnú de bharr leibhéil ísle sna taiscumair

Ag obair dó i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Gaillimhe, tá Uisce Éireann ag moladh do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí in Inis Oírr agus do chuairteoirí ar an oileán uisce a chaomhnú de bharr na leibhéal íseal amhuisce atá fágtha sna taiscumair. I samhradh na bliana 2017, chuir Uisce Éireann acmhainní fairsinge i leataobh chun 8 milliún lítear uisce óil a iompar chuig an oileán. Is an-íseal atá na leibhéil amhuisce ar an oileán faoi láthair agus tosófar ar uisce do shéasúr na bliana 2018 a iompar an tseachtain seo.
Ní rogha inbhuanaithe é sin, agus tá Uisce Éireann ag iarraidh ar gach cónaitheoir, gnólacht agus cuairteoir a n-úsáid uisce a laghdú chun soláthar seasta uisce a chinntiú do chách

Má leanann an tamall triomaigh seo ar aghaidh agus má leanann leibhéil taiscumair de bheith ag laghdú, deir an fóntas go bhforchuirfidh sé srianta ar úsáid uisce san oíche.

Ós rud é go meastar go dtiocfaidh méadú suntasach ar an éileamh ar sholáthairtí uisce thar mhíonna an tsamhraidh, tá Uisce Éireann ag iarraidh ar an bpobal cabhrú leis uisce a chaomhnú agus caillteanas uisce sa líonra poiblí a laghdú trí gach ligean ar an líonra a thuairisciú dár líne chabhrach do chustaiméirí ach glao a chur ar 1850 278 278. Bíonn an líne ar oscailt 24 huaire sa lá, 7 lá sa tseachtain. Beidh criúnna braite ligin ag obair ar an oileán thar na seachtainí atá romhainn agus tá iarracht á déanamh an méid uisce chóireáilte a chailltear trí ligean a laghdú.

Ba mhaith le hUisce Éireann agus le Comhairle Contae na Gaillimhe leithscéal a ghabháil as aon mhíchaoithiúlacht agus ba mhaith leo buíochas a ghabháil leis an bpobal roimh ré as ucht a gcomhair. Coinneofar daoine ar an eolas faoi na leibhéil stórála uisce sna taiscumair agus tabharfar fógra do thomhaltóirí nuair a bheidh siad in ann filleadh ar a gcuid uisce a úsáid ar an ngnáthbhealach. Logáil isteach ar www.water.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Na Príomhleideanna ó Uisce Éireann maidir le hUisce a Chaomhnú:

 • Saor ó ligean: Seiceáil an bhfuil do theach saor ó ligean. Seiceáil an bhfuil aon róshreabhadh ann agus deisigh aon sconnaí, sistéil nó píobáin atá ag sileadh.
 • Ná fág an sconna ag rith: Má scuabann tú do chuid fiacla agus an sconna ag rith, úsáidfidh tú suas le 6 lítear in aghaidh an nóiméid - is méid uafásach é sin. Ní úsáidfidh tú ach 1 lítear uisce má scuabann tú do chuid fiacla agus an sconna curtha as.
 • Cithfholcadh vs. Folcadh: Úsáidtear 80 lítear uisce sa mheánfholcadh. I gcomparáid leis sin, ní úsáidtear ach 49 lítear sa mheán-chithfholcadh a mhaireann seacht nóiméad. Chun ollchoigilt uisce a dhéanamh, glac cithfholcadh seachas folcadh.
 • Níos lú ama: Toisc go n-úsáidtear 7 lítear uisce in aghaidh an nóiméid sa mheán-chithfholcadh, ní gá duit ach aon nóiméad amháin a ghearradh ó do chithfholcadh cúig nóiméad chun suas le 7 lítear a choigilt in aghaidh an lae!
 • Lódáilte go hiomlán: Déan cinnte de go mbíonn do mhiasniteoir agus do mheaisín níocháin lódáilte go hiomlán i gcónaí. Úsáideann meaisín níocháin nua-aimseartha thart ar 65 lítear uisce in aghaidh an chiogail. Úsáideann miasniteoir 20 lítear in aghaidh an chiogail. Má dhéanann tú cinnte de go mbíonn siad lódáilte go hiomlán, ní hé amháin go gcaomhnóidh tú uisce, ach laghdóidh tú do bhillí fuinnimh freisin.
 • Ná sruthlaigh an t-uisce ar fad ar shiúl: Sruthlaítear síos an leithreas aon trian den uisce ar fad a úsáidtear sa bhaile. Bíonn sistéil mhóra áirithe éifeachtach go fóill fiú amháin nuair a shruthlaítear go bog iad. Cuir gléas díláithriúcháin isteach sa sistéal (áit nach mbeidh sé sa bhealach ar pháirteanna gluaisteacha) chun uisce a choigilt.
 • Ná déan dearmad ar uisce a bhailiú: Sáracmhainn do do ghairdín is ea uisce báistí. Bailigh uisce báistí ó do gháitéir le buta uisce, ach déan cinnte de go mbíonn an coimeádán mór cumhdaithe go slán i gcónaí ar mhaithe le do shábháilteacht.

Galway

Back to the top