Restrictions are necessary to ensure a continuous daily water supply is available

Irish Water and Galway County Council wish to advise customers on Inis Mór that essential overnight water restrictions will be extended from 5pm daily until 10am the following morning. This is due to a drop in raw water storage on the island. The restrictions on Inis Oirr will remain in place nightly from 9.30pm until 8am.

These restrictions are necessary to ensure a continuous daily water supply is available for residents and businesses on both islands for hygiene and other essential purposes. We are asking customers in these areas to be mindful of how they use water. However it is important to continue to follow the HSE guidance on hand washing. 

Conserve

While handwashing remains a priority, simple water conservation efforts can have a big impact on reducing demand oon the supply. Turning off the tap while brushing your teeth and shaving can save up to 6 litres of water per minute. Taking a shower instead of a bath or using a watering ocan rather than a hose when gardening can also make a big difference in water use. We are also reminding people with responsibility for properties that are currently unoccupied to check for leaks and turn off water where it is not required. There are lots more tips on how to conserve water in your home on our Conservation page.
 
Irish Water is working at this time, with our local authority partners, contractors and others to safeguard the health and well-being of staff and the public and to ensure the continuity of drinking water and wastewater services. 

Irish Water and Galway County Council would like to thank customers for their efforts as work continues to ensure to ensure continuity of water supply for all.

More information

For further information please visit our Supply and Service section. The Irish Water customer care helpline is open 24/7 and customers can call us on 1850 278 278 and contact us on Twitter @IWCare.

Srianta uisce san oíche chun an soláthar a chinntiú do phobal Inis Mór agus Inis Oírr

Is mian le Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimhe a chuir in iúl do phobal Inis Oírr agus Inis Mór go gcaithfear srianta uisce a chuir i bhfeidhm i rith na hoíche. Beidh na srianta i bhfeidhm ón 5i.n go dtí an 10r.n an mhaidin dár gcionn ar Inis Mór agus ón 9.30i.n go dtí an 8.r.n ar Inis Oírr.

Tá na srianta seo riachtanach chun soláthar buan a chinntiú i rith an lae ionas go mbeidh soláthar ar fáil do chónaitheoirí agus gnóthaí.

Tá muid ag fiafraí ar an bpobal a bheith aireach ar an chaoi a úsáideann siad uisce. Tá sé tábhachtach áfach leanacht ag níochán lámha ag leanacht treoireacha Feidhmeannach na Seirbhísí Sláinte. 

Cé go bhfuil níochán lámha fós rí-thábhachacht, is féidir le iarrachtaí beaga ó thaobh caomhnú uisce in ann tionchar mór a bheith acu ar an soláthar uisce i gcoitinne. Cas as an sconnna agus tú ag scuabadh do chuid fiacla nó do bhearradh féin, sábháileann sé sin 6 lítear. Glac cith in áit folcadh nó úsáid a bhaint as canna spréite in áit píobán chun an gairdín a uisciú. Tá na moltaí seo símplí ach is fiú iad a chuir i bhfeidhm. Ina dteannta siúd, meabhraíonn muid dóibh siúd atá i bhfeidhil foirgnimh nó áitreabh folamh, an tuisce a chasadh as nuair nach bhfuil aon duine ann. Tá breis leideanna ar an suíomh idirlíon maidir le caomhnú uisce ar ár leathanach caomhnaithe

Tá Uisce Éireann ag obair i láthair na huaire lenár gcomhpháirtithe sna hUdaráis Áitiúil, conraitheoirí agus eile chun sláinte agus sábháilteacht ár mbaill foirne agus an pobal a chinntiú i rith an éigeandáil seo agus chun seirbhísí uisce agus fuíolluisce a choinneáil ag imeacht.

Ba mhaith le Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimhe buíochas a ghlacadh leis an bpobal agus muid ag leanacht leis an obair soláthar uisce a choinneáil ag imeacht. Féach ar Supply and Service chun breis eolais a fháil nó is féidir glaoch ar an t-ionad teagmhála 24/7 ar 1850 278 278 nó labhair linn ar @IWCare.

Galway

Back to the top